Ange ditt sökord

Att snabbt hitta en vardag i nya landet efter flykt från exempelvis krig, är viktigt för barns välmående. Foto: Shutterstock

Att snabbt hitta en vardag i nya landet efter flykt från exempelvis krig, är viktigt för barns välmående. Foto: Shutterstock

Trygg vardag för barn som har flytt

Det är viktigt att snabbt få en fungerande och trygg vardag för barn som har flytt kriget i Ukraina, för att de ska kunna må så bra som möjligt med tanke på den svåra situationen de hamnat i.

Annons:

Många människor befinner sig på flykt från kriget i Ukraina, framför allt kvinnor och barn. För att barnen ska kunna må så bra som möjligt trots den stora omställningen, är det viktigt att livet snabbt börjar likna en vardag igen, med skola och boende. Det menar Henry Ascher, professor i folkhälsovetenskap vid Göteborgs universitet som länge forskat om migration och hälsa bland unga.

Många flyktingar i Ukraina har än så länge flytt från områden där den ryska invasionen pågår till delar av landet där det är lugnare. Av dem som lämnat landet har många kommit till närliggande länder, då framför allt Polen. Vissa har tagit sig längre bort, bland annat till Sverige. Olika myndigheter jobbar nu på att kunna ta emot ännu fler flyktingar.

Barns reaktioner på flykt

Henry Ascher, professor och barnläkare, har fokuserat sin forskning på hur barn och unga reagerar på krig och flykt.

– För människor på flykt, och då särskilt för barn, är det viktigt att kunna upprätta en trygg och fungerande vardag i sitt nya land. Det handlar om bostad, skola och arbete och att kunna bygga en socialt hållbar situation. När männen förväntas stanna i landet och försvara det kan det också ge svåra känslor av skam och skuld, som gör det svårt för barnen här. Vi vet att familjesplittring är väldigt negativt för barn på flykt undan krig och våld, säger Henry Ascher.

Ett sönderslaget liv

Han har tidigare bland annat studerat ensamkommande barn och deras strategier för att komma till rätta i sin osäkra tillvaro på flykt. Barnens bakgrund och det liv de levde i sitt hemland innan de tvingades på flykt påverkar också hur barnen hanterar den akuta krisen, menar Henry Ascher:

– De barn och unga som flydde från Afghanistan hade vuxit upp i ett samhälle som inte fungerade, och var på flera sätt vana vid att tillvaron var osäker och föränderlig, medan många av de barn som lämnade Syrien i början av kriget hade haft en välfungerande tillvaro ända fram till krigsutbrottet.

– De såg sitt trygga liv, där de kunnat gå i skola och haft närvarande föräldrar, plötsligt slås i spillror. De kom till Sverige med akuta trauman som de kunde behöva hjälp med, men många hade en stabil och trygg grund att stå på. Jag föreställer mig att många av barnen i Ukraina idag har en liknande situation.

Hot om att skickas tillbaka skapar otrygghet

Han konstaterar att EU:s massflyktsdirektiv ger goda förutsättningar för människor att hitta en trygg tillflykt, åtminstone nu under det inledande skedet av flykten.

– Just nu befinner sig flyktingar från Ukraina i en akut flyktsituation där de behöver landa och känna att de kan vara trygga i sin nya situation. Men om människor ska må bra i förlängningen är det viktigt att de slipper hotet om att de ska skickas tillbaka mot sin vilja, säger Henry Ascher.

Annons:

Källor:

Göteborgs universitet

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: