Tredagarsfeber (Exantema subitum)

Tredagarsfeber (Exantema subitum)

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2009-06-02
Uppdaterad: 2014-08-14
Författare: Redaktionen

Tredagarsfeber är en barnsjukdom som drabbar nästan alla barn i åldern 6 månader till 3 år. Sjukdomen orsakas av ett virus, humant herpesvirus typ 6 (HHV-6), som sprids via luften. Barnet insjuknar mycket snabbt i hög feber, upp till 40 grader. Efter tredagar sjunker febern och ersätts av utslag på kroppen.

Vanliga symtom vid tredagarsfeber
• Mycket hög feber som kommer plötsligt. Febern kan utlösa feberkramper.
• Efter tre dagar sjunker febern och ersätts av ett rött småfläckigt utslag (2-3 mm stora) på magen och ryggen, oftast korsryggen som sedan sprids till armar och ben. Utslagen kliar inte.
• Utslagen är blekröda, prickiga och kan ha små blåsor. Det bleknar av efter någon dag och är oftast borta efter 2-3 dagar.
• Hos vissa barn svullnar lymfkörtlarna i nacken.
• Inkubationstiden, tiden mellan smitta och sjukdomsutbrott, är mellan fem till tio dagar

Egenvård vid tredagarsfeber
• Är barnet påverkat av den höga febern kan febernedsättande medel ges.
• Vid hög feber behöver barnet mycket vätska, ge det rikligt att dricka
• Håll svalt i rummet.
• Är barnet påverkat av febern, trots febernedsättande medel, bör man kontakta sin barnavårdscentral.

Behandling vid tredagarsfeber
Det finns inget behov av medicinering. Är barnet påverkat av feber ska febernedsättande medel ges. Viktigt är att ge mycket vätska under de tre dagar som febern håller i sig.


Att skilja mellan tredagarsfeber och mässling
• Tredagarsfebern yttrar sig enbart som hög feber och börjar inte, som mässling, med snuva, hosta och ljusskygghet.
• Vid mässling stiger febern igen när utslagen kommer, medan kroppstemperaturen är normal när utslagen kommer under tredagarsfebern.
• Till sist är det karakteristiskt att utslagen vid tredagarsfeber börjar på kroppen och nästan aldrig drabbar ansiktet. Vid till exempel mässling och röda hund är det tvärtom.

 

Veckans fråga

I söndags ställde vi om klockan - tycker du att Sverige bör avskaffa vinter- och sommartid?

Nyhetsbrev

E-postadress