Ange ditt sökord

Hos unga är trafikolyckor vanligaste orsaken till THS hos äldre är det fallol... Foto: Shutterstock

Hos unga är trafikolyckor vanligaste orsaken till THS hos äldre är det fallol... Foto: Shutterstock

Trafik- och fallolyckspatienter behöver mer vård för att komma tillbaka

Glömt hjälmen eller trillat ner för stegen? Du är inte ensam.

Annons:

Cirka 15 000 personer behöver varje år söka vård för att de har drabbats av en traumatisk hjärnskada, inom vården kallad THS.

I samband med exempelvis trafik- eller fallolyckor kan det hända att hjärnan får svåra skador som påverkar mer än bara tillfälligt. Skadorna som kan uppkomma bidrar till att den drabbades livssituation förändras och nu visar en doktorsavhandling från Luleå tekinska universitet att en del patienter har bestående men som påverkar återhämtningen till ett normalt liv.

Första stora långtidsuppföljningen i Sverige

Neuropsykolog Lars Jacobson står bakom avhandlingen och har undersökt personer med traumatisk hjärnskada, en undersökning som i sig är den första stora långtidsuppföljningen av just THS i Sverige.

Lars Jacobsson som till vardags är kliniskt verksam vid Kalix sjukhus fann att många uppnådde en god förbättring rent allmänt men kände en nedsatt hälsa och tillfredsställelse med livet. Detta gällde särskilt om patienten dessutom inte hade haft möjlighet att gå tillbaka till arbete eller var ensamstående. Vissa patienter som tyckte att skadans inverkan på livet hade varit betydande kände särskilt lägre tillfredsställelse med livet.

– För att möta dem med kvarstående besvär krävs rehabiliteringsprogram som sträcker sig över betydligt längre tid än vad som sker idag och det behövs ofta ett team av flera yrkeskategorier eftersom personernas svårigheter kan vara mycket komplexa, säger Lars Jacobsson. På grund av de stora individuella skillnaderna i hur den skadades livssituation påverkas är det viktigt att utveckla mått som gör att man, i ett tidigt skede efter skadan, kan identifiera de som kan behöva re-habilitering under lång tid.

I avhandlingen konstateras att bättre vård och bättre rehabilitering har lett till att många fler överlever traumatisk hjärnskada men att det i sin tur för fram högre krav på vidare rehablitering även på andra än de rent fysiska planen. Många patienter återhämtar sig idag rent kroppsligt och skulle kunna leva ett fullgott liv men lider istället av känslomässiga men, något som måste uppmärksammas och bearbetas för att öka livskvaliten hos patienten.

Fakta
Avhandlingen omfattar personer med traumatisk hjärnskada (THS) som skadade sig under en tioårsperiod (1992-2010).
Personerna har undersökt mellan sex och femton år efter skadan.
Cirka 80% av alla traumatiska hjärnskador som sker i Sverige är hjärnskakningar.
Hos unga är trafikolyckor vanligaste orsaken till THS hos äldre är det fallolyckor.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: