Ange ditt sökord

Resultaten från studien visar att man kan förhindra järnbrist upp till sex månaders ålder om man väntar tre minuter med att klippa navelsträngen. Foto: Shutterstock

Resultaten från studien visar att man kan förhindra järnbrist upp till sex månaders ålder om man väntar tre minuter med att klippa navelsträngen. Foto: Shutterstock

Sen avnavling kan förhindra blodbrist hos nyfödda

Bara genom att vänta en stund extra med att klippa navelsträngen kan man förhindra blod- och järnbrist hos spädbarn. Det visar ny svensk forskning och resultaten kan ha stor betydelse i samhällen där förekomsten av blodbrist är hög.

Annons:

Studien kommer från Uppsala universitet och har publicerats i tidskriften JAMA Pediatrics. Studien är gjord på spädbarn i Nepal. 

Effekt av att klippa navelsträngen efter 3 minuter

Resultaten från studien visar att man kan förhindra järnbrist upp till sex månaders ålder om man klipper navelsträngen efter tre minuter istället för direkt efter förlossningen. 

Barnläkaren Ola Andersson, som är en av forskarna bakom studien, säger till Sveriges Radio att en tredjedel av barnens blod är i moderkakan. Om navelsträngen klipps av direkt när barnet föds så stannar blodet där. Väntar man däremot i ungefär tre minuter så kommer blodet gå in i barnet som en extra blodtransfusion. 

Totalt handlar det om cirka en deciliter blod, vilket motsvarar cirka två liter hos en vuxen. Denna mängd blod innehåller järn som motsvarar 3-4 månaders behov för ett spädbarn.

Barn lottades till tidig eller sen avnavling 

För att få fram forskningsresultaten lät man 540 barn lottas till tidning avnavling (mindre än 60 sekunder) eller sen avnavling (mer än 180 sekunder). Barnen föddes på ett förlossningssjukhus i Katmandu, Nepal, som är ett land där cirka 70 procent av alla barn under ett år har blodbrist.

Efter åtta och tolv månader följde man upp barnen och effekten av avnavlingen. Detta gjordes via blodprov där blodvärde (hemoglobin) och järnvärde (ferritin) kontrollerades.

Vid åtta månaders ålder minskade förekomsten av blodbrist med nio procent och fortfarande vid tolv månaders ålder hade åtta procent färre barn blodbrist. De barn som fick navelsträngen klippt sent hade generellt sett högre hemoglobinvärden och andelen barn som hade järnbrist vid åtta månaders ålder minskade betydligt, drygt 40 procent.

Störst nytta i utvecklingsländer 

Sedan de svenska forskningsresultaten kom har både Storbritannien och USA ändrat sina rutiner för när man ska klippa navelsträngen. Men det är i utvecklingsländer, där det är vanligt att barn har blod- och järnbrist, som de nya rutinerna kan göra som störst nytta. En uppskattning är att fem till åtta miljoner barn skulle slippa få blodbrist genom den här åtgärden. 

Dessutom är sen avnavling efter tre minuter en kostnadsfri åtgärd som man ännu inte sett några biverkningar av. Det enda barnmorskan behöver göra är att vänta en stund extra, enklare än så blir det inte, säger Ola Andersson. 

Fakta anemi hos spädbarn

Anemi, blodbrist, påverkar både den mentala och fysiska prestationsförmågan och kan även ge långsiktig försämring av tillväxt och utveckling. Blodbrist drabbar drygt fyrtio procent av alla barn under fem år i världen och ungefär hälften av alla barn med blodbrist har det på grund av järnbrist.

Annons:

Källor:

Uppsala Universitet, Sveriges Radio

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: