Ange ditt sökord

Sänkt kolesterol minskar risken för hjärt- och kärlsjukdom

Sänkt kolesterol minskar risken för hjärt- och kärlsjukdom

Den vanligaste dödsorsaken i Sverige är hjärt- kärlsjukdom. Idag finns ett brett vetenskapligt stöd för att höga blodfetter innebär en ökad risk för att få och avlida i hjärt- och kärlsjukdom.

Annons:

Läkemedelsverket har därför satt upp rekommendationer för hur höga kolesterolvärdena bör vara för att minska risken. Särskilt viktigt är det att riskpatienter når sina målvärden för kolesterol. Att kolesterolkritiker ifrågasätter sambandet mellan högt kolesterol och hjärt- och kärlhälsa försvårar arbetet med att förebygga hjärt- och kärlsjukdom.

Myter & Fakta kring kolesterol

Myt: Det finns inget samband mellan höga kolesterolvärden och hjärtsjukdom!

Fakta: Jo, stora epidemiologiska studier, vilka följer en stor grupp av människor under lång tid och tittar på orsakssamband, visar att högt kolesterol faktiskt är en oberoende riskfaktor för att utveckla hjärt- och kärl sjukdom. Att den är oberoende betyder att denna faktor ”självständigt” svarar för en ökad risk att utveckla ett sjukdomstillstånd. 

Myt: Lite högt kolesterol har ingen dött av!

Fakta: Jo, epidemiologiska studier har visat ett tydligt samband mellan högt kolesterol och en ökad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom. Detta gäller särskilt riskgrupper som diabetiker, strokepatienter och de som redan har drabbats av hjärt- och kärlsjukdom. Dessa riskgrupper bör vara extra vaksamma på sina kolesterolvärden4. 

Myt: Om man bara lägger om livsstilen så får man ner sina kolesterolvärlden!

Fakta: För vissa personer stämmer detta. För andra som har höga kolesterolvärden, tillhör en riskgrupp eller har en ärftlig benägenhet för att få högt kolesterol kan läkemedel, vanligen statiner, vara nödvändigt för att få ner kolesterolet till de riktvärden Läkemedelsverket rekommenderar. Det är något din läkare får avgöra. 

Myt: Allt kolesterol är dåligt kolesterol!

Fakta: Nej, det finns både bra och dåligt kolesterol i kroppen. Man skiljer på det ”onda” LDL-kolesterolet som bidrar till åderförfettning och det ”goda” HDL kolesterolet som har en skyddande funktion för hjärta och kärl. Vi vill därför ha låga nivåer av det ”onda LDL-kolesterolet och höga nivåer av det ”goda” HDL-kolesterolet i blodet. 

Myt: Det är så krångligt att mäta sitt kolesterolvärde så man kan lika bra strunta i det!

Fakta: Att mäta sitt kolesterol gör man med ett enkelt blodprov hos sin husläkare, vårdcentral eller företagshälsa. Din läkare gör en individuell bedömning i det enskilda fallet men enligt dagens behandlingsriktlinjer bör inte totalkolesterolet vara högre än 5 mmol/l eller 4,5 mmol/l om man tillhör en riskgrupp. Och det ”onda” kolesterolet bör inte vara högre än 3 mmol/l eller 2,5 mmol/l om du tillhör en riskgrupp. Det behöver inte vara krångligt att ha koll på sitt kolesterol. 

Myt: Det här med ”riktvärden” för kolesterol är inget att bry sig om!

Fakta: Det är precis tvärtom. Riktvärdena för kolesterol är framtagna utifrån att det är på denna nivå och under som riskerna för att få hjärt- och kärlsjukdom minskar tillräckligt mycket. För riskgrupper som diabetiker, strokepatienter och de med hjärt- och kärlsjukdom, är det särskilt viktigt att nå ner till rekommenderade målvärden eftersom man redan har en underliggande sjukdom. Det är dock alltid den behandlande läkaren som avgör vilken nivå som är acceptabel i det enskilda fallet.  

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: