Rotavaccin blir en del av barnvaccinationsprogrammet

Rotavaccin blir en del av barnvaccinationsprogrammet

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2019-04-08
Författare: Moa Järefäll

Det nationella vaccinationsprogrammet för barn utökas med rotavaccin. Rotavirus, ett virus som ger magsjuka, drabbar cirka två tusen barn om året i Sverige.

Från och med den 1 september 2019 kommer vaccination att erbjudas gratis till alla spädbarn i hela landet. Beslutet fattades av regeringen tidigare i veckan, rapporterar Folkhälsomyndigheten. 

Vaccinet erbjuds redan i vissa regioner 

Vaccination mot rotavirus används brett i världen och ingår redan i över 90 länders vaccinationsprogram, och nu står Sverige på tur. Vaccinationen har dock redan erbjudits inom tio regionala vaccinationsprogram och där har man kunnat se att antalet barnet som behöver sjukhusvård i samband med magsjuka har minskat tydligt. 

Utan vaccination insjuknar nästan alla barn en eller flera gånger innan de har hunnit fylla fem år. 

Rotavirus ger kraftiga diarréer 

Rotavirusinfektion är en mycket smittsam mag-tarminfektion. Hos barn brukar viruset kännetecknas av kraftiga diarréer som kan leda till uttorkning. Innan vaccination började erbjudas i delar av landet vårdades årligen över 2 000 barn på sjukhus på grund av rotavirusinfektion. Med rotavaccin får barnen ett effektivt skydd mot allvarlig sjukdom.

Socialminister Lena Hellgren säger i ett pressmeddelande att sjukdomsbördan är stor för de barn som drabbas av rotavirus, något som också drabbar familjen och sjukvården. Därför kommer dess införande i barnvaccinationsprogrammet att spara båda lidande och stora samhällsresurser.

Regeringens beslut 

Beslutet om vilka vaccinationer som ska ingå i det nationella vaccinationsprogrammet fattas av regeringen baserat på underlag som Folkhälsomyndigheten tar fram. För rotavaccin lämnade Folkhälsomyndigheten in sin redogörelse om rekommendation för rotavaccin i februari 2017.

I samband med införandet tar Folkhälsomyndigheten fram föreskrifter om vaccination samt informations- och utbildningsmaterial som stöd till landsting och regioner i deras arbete med vaccinationsprogrammet.

 

Veckans fråga

Röker eller snusar du?

Nyhetsbrev

E-postadress