Ange ditt sökord

 Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, socialminister Lena Hallengren (S) samt Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen. Foto: Shutterstock

Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, socialminister Lena Hallengren (S) samt Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen. Foto: Shutterstock

Regeringen om coronaviruset: Kan bli enstaka fall av smittade i Sverige – men beredskapen är god

Världshälsoorganisationen, WHO, har nu klassat utbrottet av coronaviruset som ett internationellt hot mot människors hälsa. Samtidigt höll den svenska regeringen en pressträff under fredagsmorgonen där man åter påpekade den goda beredskapen i landet och att man följer utvecklingen noga.

Annons:

– Vi delar Folkhälsomyndigheten bedömning att det kan bli enstaka fall av smittade i Sverige men att beredskapen för att ta hand om det är gott. Regeringen följer utvecklingen noga och för den som vill ha mer information kring sjukdomen finns det på Folkhälsomyndigheten hemsida.

Det konstaterade Lena Hallengren (S), socialminister, under morgonens pressträff där även Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, och Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen deltog.

Funkar ansiktsmask och handsprit? Infektionsläkaren har svar på de vanligaste frågorna.

“Relativt stort utbrott”

Den senaste utvecklingen har inneburit att flertalet flygbolag, däribland SAS, har ställt in alla flygningar till och från såväl utvalda regioner i Kina som hela landet. Utrikesdepartementets avråder fortsatt från icke nödvändiga resor till Hubeiprovinsen i Kina. Samtidigt har den svenska regeringen precis som många andra regeringar börjat förbereda för att under noggrann övervakning evakuera svenskar som befinner sig i regionen och vill flyga hem.

– Det här är ett relativt stort utbrott, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Oron är att smittan ska etablera sig utanför Kina men där menar Johan Carlsson att vi inte är än och att det i Sverige finns en beredskap för att hantera den här typen av händelser.

Man uppmanar däremot personer som varit i området och känner sig sjuka att uppsöka vården.

– Vi uppmanar människor att komma fram om man har varit och rest i de här områdena i Kina, säger Johan Carlson.

Kan införas i smittskyddslagen

Folkhälsomyndigheten har fört en dialog med regeringen om det nya coronaviruset ska införas i smittskyddslagen. På presskonferensen framkom att man i dag går fram till regeringen om att det nya coronaviruset med en hemställan att det ska införas i smittskyddslagen.

– Det innebär karantän och att kunna isolera personer mot deras vilja. Det är inte en grundpelare i smittskyddsarbetet men vi vill inte avhända oss den möjligheten, säger Johan Carlson men lägger samtidigt till att man har ett gott smittskyddsarbete och inte ser med någon större oro för det ute i regionerna.

Anders Tegnell, statsepidemiolog har tidigare konstaterat att det är en viktig fråga eftersom det är en ganska stor inskränkning i en människas integritet och inget som görs standardmässig men att man måste ha klart för sig att sjukdomen är ett stort hot, säger han. Efter att Folkhälsomyndigheten har skickat in sitt underlag till regeringen kan det gå fort att föra in en ny sjukdom i smittskyddet då lagen är skriven så att regeringen kan fatta beslut om en lagändring utan att behöva gå till riksdagen.

WHO: Internationellt hot mot människors hälsa

Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen deltog säger att Sverige kommer delta i ett möte med WHO nästa vecka för att få mer information om utvecklingen framåt. Hon säger även att myndigheten har en tät kontakt med hur de arbetar ute i regionerna och att läget är gott.

– Vi delar Folkhälsomyndigheten bedömning att det kan bli enstaka fall av smittade i Sverige men att beredskapen för att ta hand om det är gott.

Under torsdagen höll WHO ett krismöte där man bedömde att utbrottet av det nya coronaviruset 2019-nCoV kräver samordnade åtgärder internationellt. Under mötet beslutade man även att klassa utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa. Beslutet att klassa utbrottet som Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) innebär bland annat att WHO får utfärda tillfälliga rekommendationer till världens länder.

– Det är en signal till världens länder att samarbeta extra mycket och att samla resurser för att gemensamt begränsa utbrottet. WHO framhåller speciellt vikten av att stödja länder med svaga hälsosystem säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

WHO utryckte stöd för det arbete som Kina gjort för att skydda sin och världens befolkning. WHO pekade också på vikten av att inte vidta åtgärder som skulle skada handel och resande.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen av utbrottet och ger fortlöpande andra myndigheter och den svenska hälso- och sjukvården information och rekommendationer.

– För Sveriges del innebär beskedet att Sverige ska fortsätta det arbete som pågår med att identifiera och hantera misstänkta fall för att minska risken för smitta, och fortsätta det internationella samarbetet. Sverige kan ha en viktig roll i WHO:s önskan att stödja länder som har svaga hälsosystem, säger Anders Tegnell.

Risken för smittspridning i svenska samhället fortsatt låg

Det är inte osannolikt med enstaka fall i Sverige, med tanke på hur erfarenheten från andra länder ser ut. Risken för smittspridning i samhället i Sverige bedöms fortfarande som låg. Folkhälsomyndigheten har analysmetoder för att ställa diagnos inom några timmar, och sjukvården har beredskap och rutiner för att ta hand om patienter på ett säkert sätt. Omkring 20 patientprover har analyserats på förfrågan av sjukvården, samtliga har varit negativa.

Två andra utbrott pågår som WHO har klassat som hot mot människors hälsa med flera länder berörda (PHEIC). Det är dels utbrottet av polio, dels utbrottet av ebola i DR Kongo.

Aktuellt om utbrottet

  • Närmare 10 000 har smittats, majoriteten i Kina.
  • Lite över 200 dödsfall enligt kinesiska hälsomyndigheter, de flesta äldre eller med bakomliggande sjukdom.
  • Ett bekräftat fall i norden, en kinesisk resenär i Finland.
  • Regeringen kan inom kort besluta huruvida sjukdomen ska inkluderas i smittskydslagen. Alla sjukdomar som finns uppräknade i smittskyddslagen är anmälningspliktiga. Läkare som upptäcker en sådan sjukdom måste anmäla det till regionens smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten. Ett 60-tal sjukdomar finns med i smittskyddslagen. Ungefär hälften kan orsaka långvarig sjukdom, svårt lidande eller vara livshotande och kallas för allmänfarliga. Regeringen kan lägga till allmänfarliga sjukdomar om det behövs, ett sådant exempel är fågelinfluensan. Vanliga influensor hör däremot inte till de allmänfarliga sjukdomarna
Annons:

Källor:

Folkhälsomyndigheten, Regeringen

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: