Ange ditt sökord

Röken skadar ditt barn – även om du röker ute

Röken skadar ditt barn – även om du röker ute

Barn till rökare drabbas oftare av astma och luftvägsinfektioner. Att bara röka utomhus eller under köksfläkten är inga garantier för att barnen inte tar skada.

Annons:

Det finns över 4 700 skadliga ämnen i tobaksrök, fler än 50 av dem kan eller misstänks kunna orsaka cancer. Den rök omgivningen andas in har högre koncentration av flera av de mest skadliga ämnena och även om sidoröken är kraftigt utspädd när omgivningen andas in den talar forskning sitt tydliga språk – passiv rökning skadar kroppen. Barn är känsligare än vuxna.

– Skadliga ämnen från röken fastnar på kläder och hud och förs över till barnen i senare skede, när de sitter i knäet eller klättrar, berättar Helen Andersson, distriktsköterska i Sätila.
Inte heller rökning under köksfläkten är en garanti för att omgivningen ska slippa drabbas.

– Även om man röker utomhus så blir resten av familjen exponerad för rök, säger Göran Pershagen, professor vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet i Solna.

Försämrad lungfunktion

Risken för att barnets lungor ska utvecklas sämre ökar med 40 procent om mamman rökt under själva graviditeten. En enkätundersökning gjord på uppdrag av Socialstyrelsen visar att
symtom på astma ökar, framförallt hos spädbarnen.

Barn som utsätts för rök under skolåldern har mer lättretade luftrör än barn till icke-rökare. De drabbas också av fler luftvägsinfektioner, även om mamman inte rökt under själva graviditeten eller omvänt, rökt under graviditeten men slutat när barnet föddes. Studier visar också att pappans rökning utsätter barnet för risker.

Öroninflammationer

Över 40 olika vetenskapliga studier visar att barnen löper en ökad risk att drabbas av upprepade öroninflammationer om de utsätts för tobaksrök. Det är enligt Socialstyrelsen svårt att avgöra om den ökade risken beror på att barnet utsatts under fostertiden eller under sina första levnadsår. Sammantaget är barnets slemhinnor mer känsliga för tobaksrökens skadeverkningar. Alldeles ny forskning visar dessutom att nikotinhjälpmedel ökar risken för plötslig spädbarnsdöd.

Så påverkar rökning din och dina barns kropp

Du själv

  1. Propp och hjärnblödning
  2. Hjärtinfarkt
  3. Kronisk obstruktiv lungsjukdom
  4. Magsår
  5. Flera olika cancerformer

Ditt barn

  1. Astma
  2. Öron- och halsinfektioner
  3. Allergier

Flera undersökningar krävs. Studier på passiv rökning är svåra att göra – ökad risk för andra skador kan inte uteslutas.

Artikel publicerad i Tidskriften Doktorn nr 2 2005

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: