Ange ditt sökord

Den stora omställning som coronapandemin har betytt kan påverka hälsan negativt, där man ser att unga är mest drabbade. Foto: Shutterstock

Den stora omställning som coronapandemin har betytt kan påverka hälsan negativt, där man ser att unga är mest drabbade. Foto: Shutterstock

Pandemins påverkan på hälsan – unga har påverkats mest

Coronapandemin har påverkat folkhälsan och kommer att påverka den även på lång sikt. En undersökning visar att unga mår sämre än övriga åldersgrupper, både psykiskt- och fysiskt.

Annons:

På grund av pandemin har många insatser gjorts för att förhindra coronavirusets framfart. Människors rörlighet har begränsats och våra rutiner och sociala vanor förändrats – men hur har den nya vardagen påverkat vårt mående?

En ny Sifo-undersökning på uppdrag av Apoteket Hjärtat, visar att:

  • en av fyra svenskar (26 procent) upplever att de mår sämre psykiskt till följd av pandemin.
  • en av fem (20 procent) svarar att deras fysiska hälsa har påverkats negativt.
  • Unga personer, mellan 16 och 29 år är den åldersgrupp som påverkats mest negativt, såväl psykiskt som fysiskt.
  • Närmare hälften (44 procent) av svenskarna har upplevt en ökad oro för sitt hälsotillstånd under coronapandemin.

Undersökningen bygger på 2 503 intervjuer bland svenska allmänheten och är riksrepresentativ. Datainsamlingen gjordes mellan 8 till 15 september 2020.

– Det kommer inte som en överraskning att en stor del av befolkningen mår sämre och känner oro under en pandemi. Anledningarna till varför är många, och det känns extra viktigt att poängtera att även under pågående pandemi finns hjälp att få för den som mår dåligt, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat.

Minskad fysisk aktivitet under coronapandemin

En tredjedel av svenskarna (33 procent) svarar att de har minskat sin fysiska aktivitet under pandemin, medan mindre än en fjärdedel (23 procent) har ökat sin fysiska aktivitet.

– Motion har en betydande roll för hälsan och det finns ett starkt samband mellan fysisk aktivitet och psykiskt mående. Det är lätt att rutiner ruckas på när inget längre är som det brukar, men det är viktigt att försöka få in nya vanor – även om det bara handlar om att komma ut på en daglig promenad, säger Annika Svedberg.

Hälsan hos yngre barn under pandemin 

Knodd är en digital vårdgivare som har specialiserat sig mot barn och de har nu undersökt vilka effekter covid-19 har haft på hälsan hos barn från 0 till 6 år.

De resultat som sticker ut är:

  • Friskare barn – en på tre uppger att barn i deras närhet är friskare nu jämfört med samma tid förra året.
  • Trots det är rapporterad vab hos Försäkringskassan rekordhögt, något som delvis förklaras av att 48 % anger att tröskeln för att vabba är lägre nu än innan början på pandemin.
  • 92 % uppger att förskolan och skolans inställning mot att ta emot barn med lindriga förkylningssymptom har blivit mer strikt, i enlighet med rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.
  • 59 % tycker att det är färre barn på förskolan/skolan nu än innan pandemin.

Rapporten baseras på svar från 500 svenska småbarnsföräldrar samt intervjuer av barnsjuksköterskor och barnläkare.

Du hittar rapporten här:

https://mcusercontent.com/1407013a175e733521d37330e/files/a4c9efca-377c-45b3-a48a-d659856384e3/Knodd_rapport_2_1_.pdf

Annons:

Källor:

Apoteket Hjärtat

Knodd.se

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: