Ange ditt sökord

P-piller leder inte till viktökning

P-piller leder inte till viktökning

Det är inget ovanligt att unga tjejer som vill börja med p-piller drar sig för att börja med det eftersom de har hört att de går upp i vikt. Eller att man tror att p-pillret är orsaken till eventuell viktökning. En ny avhandling visar dock att p-piller inte orsakar viktuppgång.

Annons:

Ingela Lindh, legitimerad barnmorska och forskare vid Sahlgrenska akademin, har gjort en långtidsstudie där hon har följt 1 749 19-åriga kvinnor födda -62, -72 och -82. Kvinnorna har vart femte år upp till 44 års ålder fått svara på frågor som rör preventivmedel, graviditeter, längd/vikt och rökvanor.

Preventivmedel byttes ut med tiden

400 000 kvinnor i Sverige använder p-piller och i hela världen uppskattar man att cirka 80-90 miljoner använder p-piller som preventivmedel. I sin studie har Ingela Lindh kunnat se att kvinnorna bytte preventivmedel genom åren, till exempel var p-pillret det mest använda upp till 29 års ålder, därefter tog kondom och spiral vid som populäraste preventivmedlet.

En orsak, av flera, att kvinnorna valde att sluta med preventivmedel var rädsla för viktuppgång, något som var vanligare i den yngsta målgruppen. Dessutom tenderade den rädslan att öka med tiden.

Inget samband mellan p-piller och viktökning

I studien visade det sig att kvinnor som använt p-piller inte har gått upp i vikt mer än sina medsystrar som aldrig hade använt p-piller. Man fann däremot att vanliga faktorer som påverkade vikten var ökad ålder och rökvanor. Genom att man i studien kunde följa kvinnorna så pass lång tid såg man att den genomsnittliga viktökningen från 19 år till 44 år var 0.45 kg/år och att de yngsta kvinnorna tenderade att öka mer i vikt. Detta berodde dock inte på p-pillren utan på andra, livsstilsrelaterade, faktorer.

Ingela Lindh hoppas att den nya kunskapen kan öka förtroendet för p-pillret som preventivmedel och minska ofrivilliga graviditeter. Eftersom många, speciellt unga, kvinnor tror att p-piller påverkar vikten är det mycket viktigt att informera om de nya forskningsresultaten, särskilt på ungdomsmottagningar och i skolhälsovården. Ingela Lindh uttrycker även ett behov av att prata livsstilsfrågor, kost och motion, för att kunna bryta trenden att alltfler unga tjejer går upp i vikt.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: