Ange ditt sökord

Ny studie visar att män har mer än dubbelt så hög risk att dö i covid-19 som kvinnor. Är man dessutom född i Mellanöstern eller Nordafrika ökar risken ytterligare, vilket skulle kunna förklaras av ett större socialt nätverk bland utlandsfödda. Foto: Shutterstock

Ny studie visar att män har mer än dubbelt så hög risk att dö i covid-19 som kvinnor. Är man dessutom född i Mellanöstern eller Nordafrika ökar risken ytterligare, vilket skulle kunna förklaras av ett större socialt nätverk bland utlandsfödda. Foto: Shutterstock

Ogifta lågutbildade män – större risk att dö i covid-19

En ny studie från Stockholms universitet visar att vara man med lägre inkomst och utbildningsnivå, ogift, utlandsfödd från ett låg- eller medelinkomstland, är faktorer som oberoende av varandra kan öka risken att dö i covid-19 i Sverige.

Annons:

– Vi kan visa att det finns oberoende effekter av olika skilda riskfaktorer som har lyfts upp i debatter och nyheter om covid-19. Alla dessa faktorer är alltså var och en för sig associerade med en starkt ökad risk att dö i covid-19, säger Gunnar Andersson, professor i demografi vid Stockholms universitets demografiska avdelning, Sociologiska institutionen, och medförfattare till studien.

Fakta kring dödlighet i covid-19 enligt studien

  • Män hade en mer än dubbelt så hög risk att dö i covid-19 som kvinnor.
  • Ogifta kvinnor och män (inkluderar även änklingar/änkor och frånskilda) hade en 1,5-2 gånger så hög risk att dö i covid-19 som de gifta.
  • Att bo i Stockholmsområdet var förenat med en 4,5 gånger så hög risk att dö i covid-19 (både för kvinnor och män) jämfört med övriga landet.
  • Utlandsfödda från låg- och medelinkomstländer i Mellanöstern och Nordafrika hade en dubbelt så hög dödlighet i covid-19 för kvinnor, och 3 gånger så hög för män jämfört med personer födda i Sverige.
  • Utlandsfödda från låg- och medelinkomstländer utanför Mellanöstern och Nordafrika hade en mer än 1,5 gånger så hög dödlighet i covid-19.
  • Män med grundskole- och gymnasieutbildning löpte cirka 25 procent högre risk att dö i covid-19 jämfört med män med eftergymnasial utbildning.
  • Kvinnor med grundskole- och gymnasieutbildning löpte 40-50 procent högre risk att dö i covid-19 jämfört med kvinnor med eftergymnasial utbildning.

Den ökade risken för personer från låg- eller medelinkomstländer i exempelvis Mellanöstern och Nordafrika att dö i covid-19, stämmer inte överens med dödlighet i allmänhet för den gruppen. Gunnar Andersson berättar att utlandsfödda generellt har lägre dödlighet än personer födda i Sverige. Detta gäller även när forskningen har tagit hänsyn till inkomst och utbildningsnivå. Även efter att forskarna justerat för exempelvis inkomst och utbildningsnivå kvarstår den ökade risken att dö i covid-19 för denna grupp.

Större nätverk bland utlandsfödda?

– Varför utlandsfödda från låg- och medelinkomstländer har mycket högre risk att dö i covid-19, kan vi därför bara spekulera i. En rimlig spekulation är att utrikesfödda kan ha ett större internationellt nätverk och fler internationella kontakter, vilket kan öka risken för smitta, säger Gunnar Andersson.

Studien visar också att risken att dö i covid-19 var mycket högre i Stockholmsområdet än utanför, för alla grupper, vilket kan förklaras av att smittspridningen varit större i det området.

Studien visar även att vara man, ha en lägre inkomst och lägre utbildningsnivå ger en kraftigt ökad risk att dö i covid-19, vilket stämmer överens med mönstren för dödlighet i andra sjukdomar.

Livsstilsfaktorer spelar in

– Män har generellt högre dödlighet i jämförbara åldrar, vilket anses bero på en kombination av biologi och livsstil. Att personer med låg utbildning eller låg inkomst har högre dödlighet kan till stor del bero på livsstilsfaktorer inklusive ekonomi – vad man kan kosta på sig och hur mycket man har råd att prioritera hälsan. På liknande sätt kan vi förklara den ökade dödligheten i covid-19 för dessa grupper, säger Sven Drefahl, docent i demografi som är huvudförfattare till studien.

Sämre hälsa som singel

En mängd tidigare studier har också visat att ensamstående och ogifta har högre dödlighet i olika sjukdomar. Det skulle delvis kunna förklaras med selektion, det vill säga att människor som har en sämre hälsa från början är mindre attraktiva som partner och därför gifter sig i lägre grad.

– Förklaringen anses också ligga i att singlar har en mindre skyddad tillvaro än de som bor i ett parförhållande. Äktenskap kan alltså leda till ett hälsosammare liv med lägre risk för sjukdomar än för ogifta. Det kan också förklara den ökade risken för att dö i covid-19 för ogifta som vår studie visat, säger Sven Drefahl.

Annons:

Källor:

Stockholms universitet

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: