Ange ditt sökord

Digitalt KBT-program vid restless legs syndrom studeras nu vid Jönköpings universitet och andra lärosäten.  Foto: Shutterstock

Digitalt KBT-program vid restless legs syndrom studeras nu vid Jönköpings universitet och andra lärosäten. Foto: Shutterstock

Nytt forskningsprojekt om digital KBT för restless legs

Restless legs syndrom beskrivs ofta som en dold folksjukdom. Den ständiga obehagskänslan i benen som gör det omöjligt att vara stilla påverkar livskvalitet. Som komplement till läkemedelsbehandling behövs verktyg för egenvård, och nu studeras digital kognitiv beteendeterapi som en behandlingsmöjlighet.

Annons:

Restless Legs Syndrom (RLS), även kallad Willis Ekboms sjukdom, är en neurologisk sjukdom som ger en obehagskänsla i benen och ett oemotståndligt behov av att röra på benen. Det kan också ge smärtor. Primär RLS är oftast ärftlig och debuterar före 45 års ålder. Sekundär RLS kan bero på läkemedelsbehandling, järnbrist, graviditet, njursjukdom eller nervskada på grund av diabetes, B12-brist eller alkoholmissbruk.

RLS förekommer hos 5–15 % av befolkningen och är vanligare hos kvinnor. Tillståndet beskrivs ofta som en dold folksjukdom. För de som drabbas påverkas hela livssituationen. Sömnen blir kraftigt störd vilket leder till dagtrötthet, depression och sänkt livskvalitet. RLS kan behandlas med läkemedel, men de lindrar endast och botar inte sjukdomen. Egenvård blir därför mycket viktigt för de som drabbats, och här ingår regelbundna sömnvanor, minskat intag av nikotin, koffein och alkohol, kalla duschar, stretchning, massage eller värme.

KBT en del av egenvården vid restless legs

Egenvårdsbehandling som baseras på terapimetoden kognitiv beteendeterapi (KBT) har prövats med god effekt i en internationell studie. Idag saknas dock ett digitalt evidensbaserat KBT-program i Sverige, vilket behövs för att på ett effektivt sätt nå fler drabbade individer. I ett nytt forskningsprojekt, med medlemmar från alla fyra fackhögskolor vid Jönköping University (JU) samt tre andra lärosäten och fyra regioner, kommer forskare nu utveckla en individanpassad digital KBT-baserad egenvårdsbehandling. Behandlingen ska fungera som ett komplement till den medicinska behandling som används idag vid RLS. Projektet har beviljats tre miljoner kronor i stöd från familjen Kamprads stiftelse.

– En lättillgänglig individanpassad digital KBT-baserad egenvårdsbehandling som minskar RLS-symtom, förbättrar sömn, minskar smärta och depressiva symtom, samt ökar livskvalitet saknas i dagens sjukvård och kan vara av värde för en stor grupp med RLS och deras anhöriga, säger projektledaren Anders Broström, professor vid Hälsohögskolan, Jönköping University, i ett pressmeddelande.

Långtidseffekterna av behandlingen med KBT kommer att utvärderas via en studie som undersöker sömn, depressionssymtom och livskvalitet hos individer med RLS.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: