Ange ditt sökord

Sedan den 31 december 2019 har över 200 laboratoriebekräftade fall av coronaviruset rapporterats, samtliga med koppling till Wuhan, Kina.  Foto: Shutterstock

Sedan den 31 december 2019 har över 200 laboratoriebekräftade fall av coronaviruset rapporterats, samtliga med koppling till Wuhan, Kina. Foto: Shutterstock

Nytt coronavirus upptäckt i Kina – så stor är risken att smittan sprids till Sverige

I Kina har ett nytt coronavirus upptäckts bland människor som besökt en marknad i staden Wuhan och man har ännu inte lokaliserat smittkällan.

Annons:

Folkhälsomyndigheten bedömer däremot risken för att smittan sprids i det svenska samhället till Sverige som mycket låg men i och med det omfattande resandet i världen går det inte att utesluta att enstaka fall upptäcks i landet. Folkhälsomyndigheten har metoder på plats som i så fall gör det möjligt att snabbt ställa diagnos

Totalt 400 sjukdomsfall

Sedan den 31 december 2019 till den 22 januari 2020, hade över 400 laboratoriebekräftade fall av coronaviruset 2019-nCoV rapporterats, samtliga med koppling till Wuhan, Kina. Ett antal personer har avlidit, uppger kinesiska myndigheter, samtliga dödsfall skedde i provinsen Hubei där Wuhan ligger.

Utöver de fall rapporterade från Wuhan har fall även rapporterats från Peking och Guangdong i Kina. Importerade fall har rapporterats i bland annat Thailand, Japan, Sydkorea och USA men även i Europa. Misstänkta har även rapporterats från vårt grannland Finland hos en kinesisk familj som turistat i Norge för att sedan åka till Finland och där sökt vård för influensaliknande symtom.

Eftersom inkubationstiden för coronavirus är 2–14 dagar minskar risken för nya sjukdomsfall successivt. Källan till smittan har ännu inte identifierats, men den aktuella marknaden har hållits stängd sedan den 1 januari.

Tillhör coronafamiljen

Det nya viruset tillhör coronafamiljen. Oftast orsakar sådana virus bara milda infektioner hos människor, men till samma familj hör även sars och mers som kan ge allvarligare symtom.

Det är ännu oklart ifall den nya smittan kan spridas från människa till människa.

– Det vet vi inte ännu. Men för att det ska bli stora utbrott krävs att viruset är bra på att sprida sig från människa till människa. Så verkar det inte vara i det här fallet, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

WHO och Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen

Världshälsoorganisationen, WHO, har i dagarna ett stort möte för att diskutera det nya utbrottet men man har ännu inte utfärdat några särskilda rekommendationer för resenärer. Personer som besökt Wuhan och upplever hosta och feber uppmanasdäremot att söka vård. Även sjukvården ombeds vara uppmärksam.

– Att sjukvården runt om i världen är observant är viktigt både för att upptäcka eventuella nya fall, minska risken för smittspridning och öka kunskapen om viruset, säger Anders Tegnell.

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen men bedömer risken för att smittan sprids i det svenska samhället som låg även om så kallade “importfall” där smittan kommit med människor som har varit ute och rest skulle kunna förekomma. I de fall personer som besökt Wuhan kontaktar sjukvården med luftvägssymtom, feber och hosta har Folkhälsomyndigheten möjlighet att utföra diagnostiska analyser för att upptäcka det aktuella coronaviruset.

Specifika reseråd till Kina i dagsläget

Utrikesdepartementet avråder nu svenskar från att resa till vissa ställen i Kina, det gäller platser där coronaviruset härjar. Det gäller staden Wuhan och Hubeiprovinsen.

– Vi avråder inte på grund av risken att bli smittad av viruset. Rekommendationen grundar sig på att den lokala sjukvården är hårt ansatt med anledning av smittspridningen, säger Erik Karlsson på UD Press.

Det är i nuläget oklart exakt hur många svenska medborgare som befinner sig i Hubeiprovinsen i Kina. UD och svenska ambassaden i Peking har haft kontakt med ett antal svenskar uppger UD.

– Den rekommendationen som finns, från oss och WHO och alla, är ju att om man vistats i de här områdena och kommer hem och blir sjuk är det viktigt att tala om för sjukvården vart man har varit någonstans, säger Anders Tegnell till TT.

Finns risk för ytterligare spridning

Tidigare har kinesiska myndigheter kritiserats för att inte vara öppna med information något man den här gången har tagit fasta på och offentligt gått ut med väsentlig information till berörda myndigheter både på hemmplan och internationellt. Man gör även kontroller på flygplatser och i kollektivtrafik för att på så vis upptäcka eventuella fall och begränsa att personer reser vidare med eventuell smitta.

Kina intensifierar nu sina åtgärder för att begränsa spridningen av viruset, som de ännu inte har full kunskap om.

– Vi är fortfarande inne i en inlärningskurva, sade Gao Fu, chef för Kinas sjukdomspreventionscentrum.

Det är bland annat viktigt att ta reda på hur smittsamt viruset är och enligt Li Bin, vid hälsomyndigheten i Kina, är det nu ett kritiskt läge.

– Viruset kan mutera och det finns en risk för ytterligare spridning, sade han.

Även om man inte sett några bevis på att det förekommer “superspridare”, smittade människor som snabbt för viruset vidare till andra människor, kan man enligt myndigheterna inte utesluta att det kommer att finnas. Superspridare bidrog till att SARS fick en så stor spridning.

Intensifierade insatser

Kina intensifierar nu kampen för att hejda spridningen och har bland annat satt staden Wuhan under strikt kontroll. Det kinesiska nyåret som infaller på lördag är en stor tillställning med många människor som reser, stora folksamlingar och offentliga firanden som nu har ställts in. I Wuhan har försäljning av levande djur förbjudits och invånare uppmanas att inte lämna staden medan andra avråds från att resa dit.

Myndigheterna kommer att kontrollera människors hälsostatus på fler platser och man ska öka skyddet för vårdpersonal då 14 personer som jobbat med smittade har insjuknat. Kinas ledare Xi Jinping har gått ut med ett uttalande om att man behöver ta till krafttag för att begränsa spridningen av viruset och att det finns ett stort behov av såväl information som internationellt samarbete.

– Sätt människors säkerhet och hälsa först och vidta åtgärder för att hejda spridningen, sade Xi Jinping.

Under onsdagen kommer även Världshälsoorganisationen WHO mötas och besluta om internationellt nödläge ska utlysas.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: