Ny strokebehandling hjälper även de svårast drabbade

Ny strokebehandling hjälper även de svårast drabbade

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2015-09-11
Författare: Moa Järefäll

Den vanligaste behandlingen för strokepatienter är att blodproppar löses upp med hjälp av läkemedel, så kallad trombolys. Ett problem är dock att de största propparna inte hinner lösas upp i tid med enbart läkemedel, därför kommer den nya behandlingen trombektomi väl till hands.

Trombektomi fick sitt vetenskapliga genombrott under året och innebär att läkaren för in instrument i hjärnans blodkärl och griper tag i blodproppen. Därefter dras proppen ut från det tilltäppta kärlet.

Skånes universitetssjukhus i Lund har sedan starten 2007 lett utvecklingen av metoden i Sverige tillsammans med Karolinska.

Kommer åt även stora blodproppar 

Fördelen med trombektomi som behandling är att den även verkar på de allra största propparna. Det betyder att de som är svårast drabbade också kan få snabb hjälp, vilket minskar risken att strokepatienten får bestående men.

Ingreppet går snabbt och blodflödet hinner återställas i hjärnan, till skillnad från trombolys då läkemedel inte kan lösa upp de största propparna i tid, berättar Gunnar Andsberg som är överläkare i neurologi på SUS. 

Många gånger kombineras metoden med propplösande läkemedel, men den kan alltså användas även i fall då det inte är möjligt.

Snabb utveckling på bara några år

Tekniken har gått snabbt sedan det första ingreppet gjordes 2007 i Lund. Från att bara användas i enstaka fall har det övergått till att i dagsläget behandla 50-60 patienter per år med hjälp av trombektomi. Målet är behandla drygt 150 patienter.

I början var man osäker på hur effektiv metoden egentligen var, men tekniken har förfinats och bara under det senaste året har fem olika forskningsstudier tydligt visat hur mycket snabbare och bättre trombektomi är som metod när det handlar om svåra blodproppar.

Regionen väl förberedd för fler patienter

För närvarande är det bara två specialister i Lund som kan utföra ingreppet, men fler är under utbildning. Gunnar Andsberg berättar att de redan till senhösten eller vintern 2015 räknar med att ha dygnet runt-bemanning på området. 

Skånes universitetssjukhus må vara det enda sjukhuset i Södra Sverige som har möjlighet att utföra trombektomi, men om allt går fortsatt bra kommer det snart att vara ändring på det. Enligt Gunnar Andsberg är regionen väl förberedd och det pågår ett seriöst arbete för att bygga upp fasta rutiner för den nya metoden för strokebehandling. 

 
 

Veckans fråga

Skulle du vilja äta mindre socker?

Nyhetsbrev

E-postadress