Ange ditt sökord

Att identifiera njurcancer med ökad risk för spridning är av vikt för att förbättra patientens prognos. Foto: Shutterstock

Att identifiera njurcancer med ökad risk för spridning är av vikt för att förbättra patientens prognos. Foto: Shutterstock

Ny metod för att bedöma risken för spridd njurcancer

En så kallad DNA-markgör ger nu möjlighet att förutsäga risken för att njurcancer ska spridas utanför njuren. Att identifiera njurcancer med ökad risk för spridning är av vikt för att förbättra patientens prognos.

Annons:

Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Analysera skillnader i DNA-metylering

I de studier som ligger till grund för avhandlingen har Emma Andersson Evelönn och forskarkollegor i Umeå analyserat DNA-metylering hos tumörer vid klarcellig njurcancer, som är den vanligaste formen av cancer i njurarna.

DNA-metylering är en typ av kemisk förändring av DNA som, utan att påverka DNA-sekvensen, är delaktig i hur gener regleras och uttrycks i celler, om gener är på- eller avslagna.

– Ett framtida mål är att vidareutveckla de modeller vi har skapat för att kunna selektera patienterna med hög risk för tumörspridning. Nya behandlingsalternativ för patienter med hög risk studeras och kan komma att ingå i vårdprogrammet för njurcancer och på så sätt förbättra livskvaliteten hos patienter med ökad risk för tumörspridning, säger Emma Andersson Evelönn, doktorand vid Umeå universitet.

Avslöjar grad av tumörspridning

Det visade sig att tumörer som hade spritt sig till kringliggande organ hade en högre grad av DNA-metylering än de tumörer som enbart var lokaliserade inom njuren.

Olika prognosgrupper för tumörspridning kunde på detta sätt grupperas utifrån DNA-metylering.

Förbättrar patienternas prognos

Njurcancer upptäcks vanligtvis när patienter genomgår röntgenundersökning av buken, innan patienten uppvisar de klassiska symtomen med blod i urinen, flanksmärta och/eller en kännbar massa.

Andelen patienter med spridd sjukdom vid diagnos har sjunkit men risken för återfall vid lokal sjukdom är fortfarande cirka en på tre.

– Att identifiera njurcancer med ökad risk för spridning är av vikt för att förbättra patienternas prognos, få möjlighet till kompletterande behandling och bättre livskvalitet, säger Emma Andersson Evelönn.

Kirurgi enda botmedlet

Enda botemedlet för njurcancer som är begränsad till njuren, är att hela njuren eller delen av njuren med tumör opereras bort.

Det finns idag medicinsk behandling att ge vid spridning av sjukdom som förlänger överlevnadstiden samt minskar patientens besvär.

Annons:

Källor:

DNA methylation as a prognostic marker in clear cell Renal Cell Carcinoma (DNA-metylering som prognostisk markör i klarcellig njurcancer)

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: