Ange ditt sökord

Vid flockimmunitet behöver inte alla ha varit sjuka för att smittspridningen ska stanna av. För att nå flockimmunitet via smittspridning krävs att omkring 40 procent har haft smittan, medan det krävs att cirka 60 procent vaccinerar sig för att nå samma immunitet, menar Tom Britton, matematikprofessor. Foto: Shutterstock

Vid flockimmunitet behöver inte alla ha varit sjuka för att smittspridningen ska stanna av. För att nå flockimmunitet via smittspridning krävs att omkring 40 procent har haft smittan, medan det krävs att cirka 60 procent vaccinerar sig för att nå samma immunitet, menar Tom Britton, matematikprofessor. Foto: Shutterstock

När får vi flockimmunitet?

De flesta verkar eniga om att för att få stopp på pandemin måste tillräckligt många ha fått immunitet. På vilket sätt uppnås flockimmunitet bäst?

Annons:

I april 2020 uttryckte Tom Britton, matematikprofessor vid Stockholms universitet, att halva Sveriges befolkning kommer att ha varit smittade innan månadens slut. Lite senare pekade han på en graf som visade att flockimmunitet skulle nås i mitten av maj. Tyvärr blev detta ingen sanning utan man kunde istället konstatera att endast omkring 7,3 procent i Stockholm bar på antikroppar.

Varför slog prognoserna fel?

– Huvudskälet var att man har använt samma modeller som för influensa, säger Tom Britton.

Medan influensa brukar spridas som en våg så sprids coronaviruset i kluster. Det beror på att vissa smittar knappt alls och andra kan föra över viruset till tiotals personer. Det betyder att vissa individer blir så kallade superspridare. En studie av SARS-CoV-2 i Hong Kong kom fram till att 19 procent av de smittade stod för 80 procent av spridningen.

Nu har Tom Britton justerat sina matematiska modeller och delat upp befolkningen i olika grupper efter ålder och aktivitetsnivå. 50 procent antas ha en normal aktivitetsnivå, 25 procent hög och resterande 25 procent låg. Aktivitetsnivån anger hur socialt utåtagerande en person är.

Smittspridning ger snabbare flockimmunitet

– Hittills har begreppet flockimmunitet använts när man vaccinerar, eftersom det är omöjligt att vaccinera alla och man vill räkna ut hur stor andel som måste vaccineras. Men med covid-19 blir smittan distribuerad på ett bättre sätt och nivån som krävs för flockimmunitet blir lägre, säger Tom Britton.

– Kanske att flockimmunitet via smittspridning ligger runt 40 procent, medan den via vaccinering ligger på drygt 60 procent.

För att ta reda på hur många som är smittade krävs enligt Tom Britton ett slumpmässigt urval på ett par tusen personer. De utvalda får lämna ett blodprov som ska svara på den till synes enkla frågan: är du immun?

Flockimmunitet bromsar smittspridningen

När tillräckligt många i en befolkning blivit immuna mot en sjukdom och smittspridningen avstannar då har man nått flockimmunitet. Det betyder att även de som inte är immuna skyddas från att smittas.

Immunitet mot viruset som orsakar covid-19 kan uppstå genom att kroppen utvecklar antikroppar som attackerar viruset och dels genom att de så kallade T-cellerna känner igen virusinfekterade celler och tar död på dem. Det betyder att även om du inte bär på antikroppar kan du ha immunologiska skyddsmekanismer mot sjukdomen ändå.

Immunitet utan antikroppar

För att få fram graden av immunitet hos en individ eller en grupp människor används främst antikroppstester. Metoden som används för att ta reda på om T-cellerna har aktiverats är mer komplicerad och utförs idag främst på avancerade laboratorier som det på Karolinska Institutet i Huddinge. Hans-Gustaf Ljunggren är professor i infektionsmedicin vid Karolinska institutet.

– Tekniken sattes snabbt upp här och vi är nu involverade i att hjälpa andra, vid andra lärosäten i Sverige och inom industrin.

Hans-Gustaf Ljunggren tror att kommersiella tester kan komma att lanseras inom ett år. Testprocessen är komplicerad och det krävs en hög känslighet och specificitet för att inte riskera att fånga upp immunitet för andra virus.

I augusti publicerade forskare vid Karolinska institutet en studie baserad på omkring totalt 200 personer som testats för T-cellsimmunitet. Man inkluderade dels inneliggande patienter vid Karolinska Universitetssjukhuset, dels patienter och deras exponerade asymtomatiska familjemedlemmar som i mars i år återvände till Stockholm efter sportlovsfirande i Alperna. Man studerade dessutom grupper av friska individer som lämnat blod under 2020 (under pandemin) eller 2019 (före pandemin). Resultaten visade att många av de som inte hade påvisbara antikroppar i blodet ändå uppvisade T-cellsimmunitet. Forskarna drog därför slutsatsen att immuniteten i samhället kan vara större än den som visas i antikroppstester.

Både smittspridning och vaccinering behövs

Hans-Gustaf Ljunggren tror dock inte att flockimmunitet kan uppnås enbart genom smittspridning utan kräver också vaccinering i befolkningen. Men oavsett om en person varit smittad eller blivit vaccinerad är immuniteten inte alltid fullständig.

– Någonting som vi diskuterar ganska lite är att immuniteten inte alltid är absolut. I praktiken erhåller nog en del av de som infekteras sannolikt enbart en partiell immunitet eller en immunitet som klingar av med tiden, och det är samma sak med de flesta vaccin. Målsättningen med många vaccin som utvecklas nu är att de skall kunna skydda 50 eller 60 procent av de som vaccineras. Det kan vara så att om man har en partiell immunitet kan man vara resistent mot en låg virusdos men inte mot en hög dos. Blir man sjuk efter en hög smittdos skulle det kunna vara så att man blir mindre smittsam och mindre sjuk än man hade blivit utan någon form av immunitet.

Antikroppstester avslöjar smitta

Tester för antikroppar kan till skillnad från T-cellstester utföras på många laboratorier runt om i landet. Det tar ofta några dagar att få svar. Resultatet är på gruppnivå intressant för att kunna säga något om flockimmuniteten, men även för individer som vill veta om de har viss immunitet.

Folkhälsomyndigheten listar ett 70-tal antikroppstester som finns på marknaden, men säger ingenting om testernas kvalitet och har påpekat att de tester som utfördes innan vägledningen publicerades kan behövas göras om.

Magnus Rasmussen, specialistläkare inom infektionsmedicin på Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet, arbetar tillsammans med en kollega med ett antikoppstest som ska ge svar inom tio minuter. Det är oklart om testet har tillräckligt hög specificitet för att avgöra om en person till exempel kan besöka sin äldre släkting.

– Men det är tillräckligt bra för att användas för epidemiologiska ändamål, säger Magnus Rasmussen.

Flockimmuniteten kan vara lokal

Med epidemiologiska ändamål menas att ta reda på hur en smitta sprids i en viss grupp. Man ska med hjälp av testet följa två grupper av anställda, en på Lunds universitet, en på Skånes universitetssjukhus. Magnus Rasmussen tror att det kommer att bli svårt att säga något om flockimmuniteten i en större grupp som ett helt samhälle, även om undersökningen är gjord utifrån ett slumpmässigt urval.

– Det är fel att tro att den kommer att ge en heltäckande bild eftersom det skiljer sig åt regionalt. Om man är från en ort där det inte förekommit smitta är man inte behjälpt av flockimmunitet i en närliggande ort. Det kommer att vara mer komplext än att man får ett facit för hur det är i Sverige eller i Skåne.

Annons:

Källor:

forskning.se

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: