Migräntestet: "Få migränpatienter får hjälpen de vill ha”

Migräntestet: "Få migränpatienter får hjälpen de vill ha”

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2019-10-23
Uppdaterad: 2019-10-24
Författare: Moa Järefäll

Nu kan du kostnadsfritt göra Migräntestet för att ta reda på hur svår migrän du har. Redan under första veckan har närmare 80 000 personer besökt kampanjen Migräntestet hos DOKTORN.

Enligt chefredaktör Anders Åker bekräftar det bilden man redan har, att många i vårt avlånga land lider av återkommande migrän och att få får den hjälp de önskar. Nästan var femte kvinna och var tionde man har migrän och Migräntestet är en av de största kampanjer som gjorts på området. Man beräknar att under kampanjperioden nå ungefär 7 till 8 miljoner svenskar.

Ökan kunskapen om migrän

Huvudsyftet med kampanjen är att dels samla in viktig data som kan användas i både forsknings- och utvecklingssyfte men också att ökan kunskapen om migrän i både vården och hos allmänheten.

- I dialog med såväl experter som Huvudvärksförbundet ha vi förstått att behovet av att öka kunskap kring migrän är stort. Men inte bara det, med Migräntestet går vi längre och ska bilda oss en uppfattning om hur illa det faktiskt är och hur problematiken ser ut i landet som helhet men även på landstingsnivå, säger Anders Åker.

Kampanjens första vecka hade nästan upp till 80 000 personer besökt kampanjsidan och av dessa hade 20 procent valt att göra testet.

Får inte adekvat hjälp för sin migrän

Under testets första vecka kan man se att av många varken får behandling eller hamnar rätt i vården. Varannan person skulle  vilja träffa eller ha kontinuerlig kontakt med neurolog.

- Tanken med testet är att få en bild över läget för att underlätta och förbättra möjligheten att få rätt behandling för dig som är patient.

Kommer få fram stor mängd viktiga data

Prognosen är att få in mellan 30 000 och 40 000 svar under kampanjperioden, svar som man sedan kommer att analysera.

- En så pass stor kampanj som Migräntestet bidrar till att öka kunskapsläget på området migrän. Vi kommer att kunna se hur vanligt det är med sjukskrivningar, nedsatt arbetsförmåga, hur behandlingen ser ut och om patienter får rätt behandling i vården. Detta ser vi ner på landstingsnivå. Sen självklart får vi även en bild över hur livskvaliteten ser ut för de som lever med migrän idag.

Rätt hjälp ger bättre förutsättningar

Att lida av migrän påverkar vardagen för de allra flesta som är drabbade. Med Migräntestet hoppas man kunna bryta den trenden.

- Vi hoppas på att med den här kampanjen, i samarbete med vården, förbund och andra som arbetar med migränpatienter och såklart patienterna själva ta fram ett bättre underlag så att man får rätt hjälp vilket ger bättre förutsättningar för bättre vardag. Framöver hoppas jag att vi kan lansera fler, liknande kampanjer, inom en rad stora diagnosområden i samma syfte, avslutar Anders Åker.

Här kan du göra Migräntestet

 

Veckans fråga

Har du pollenallergi?

Nyhetsbrev

E-postadress

Rekommenderade artiklar