Ange ditt sökord

Migränhjälpen underlättar för migränpatienter att få rätt hjälp av en specialist, vilket idag kan vara svårt till följd av brist på neurologer, menar Johan Nyberg, neurolog på Migränhjälpen.se. Foto: Shutterstock

Migränhjälpen underlättar för migränpatienter att få rätt hjälp av en specialist, vilket idag kan vara svårt till följd av brist på neurologer, menar Johan Nyberg, neurolog på Migränhjälpen.se. Foto: Shutterstock

Migränpatienter får inte den hjälp de behöver

Endast sju procent av de med svår migrän har kontinuerlig kontakt med neurolog visar en enkätundersökning där närmare 20 000 migränpatienter deltog. Det är enbart neurologer som har möjligheten att ge den mest effektiva behandlingen och skillnaden mellan regionerna var stor avseende vilka som får tillgång till neurologer.

Annons:

En stor undersökning genomfördes på Doktorn.com i slutet av 2019 där man fick omkring 20 000 enkätsvar. Omkring hälften av svaren kom från patienter med svår migrän. Resultaten visar att 75 procent av de med svår migrän är kvinnor vilket stämmer väl med tidigare undersökningar.

-Data visar tydligt att migränpatienter med svår migrän inte får den hjälp de behöver. Det är bara neurologer och smärtläkare som har tillgång till de verktyg som kan hjälpa dessa patienter. Problemet är att det är stor brist på neurologer i Sverige och att de flesta kliniker har långa köer eller inte ens tar emot migränpatienter, säger Johan Nyberg, neurolog på Migränhjälpen.se.

Symtom vid migrän

Migrän kännetecknas av attacker av sprängande huvudvärk som kan pågå ett till tre dygn. Värken sitter vanligtvis vid ena ögat eller på ena sidan av huvudet. Vid ett migränanfall blir man ofta illamående och överkänslig mot ljud och ljus. Migrän kan även drabba barn. Det finns effektiva läkemedel som kan bryta värken vid migrän. Klicka här för mer information kring migrän.

Sjukfrånvaro till följd av migrän

Tidigare undersökningar från Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi med 760 enkätsvar visade att produktionsbortfallet för de med svår migrän motsvarar 9 500 heltidstjänster per år. De flesta migränpatienter är i arbetsför ålder, så när de inte får adekvat behandling drabbar det samhället extra hårt. Det ingick 9 165 patienter med svår migrän i Doktorn.com undersökningen där man ser att dessa patienter i snitt har 2,1 dagars sjukfrånvaro per månad (inkluderar inte sjuknärvaro med nedsatt arbetsförmåga). Man uppskattar att det finns 200 000 patienter med svår migrän vilket skulle innebära att denna patientgrupp kostar många miljarder för skattebetalarna årligen.

-Vi ser att det skiljer stort mellan Regionerna där patienter med svår migrän får ha kontinuerlig kontakt med neurolog. I exempelvis Region Västra Götaland har 6 procent kontinuerlig kontakt med en neurolog jämfört med Region Stockholm där motsvarande siffra är 10 procent. Oavsett så är det låga siffror då 61 procent av patienter med svår migrän uppger att de vill träffa en neurolog, säger Johan Bloom, från Doktorn.com.

Migränhjälpen – digital neurologklinik

Det har nu startats en digital neurologklinik för att effektivisera tillgången på neurologerna för patienter med svår migrän.

-När jag såg att min klinik hade två års kö för dessa patienter som lider svårt, bestämde jag mig för att något måste förändras. Vi har nu startat Migranhjalpen.se som är en digital klinik där patienterna får bedömning, behandling och kontinuerlig uppföljning över lång tid. Patienterna fyller i digitala dagböcker för utvärdering av behandlingseffekten av olika läkemedel. Efterfrågan har varit mycket stor från patienter men även från neurologer som vill arbeta med oss, för att hjälpa patienterna på ett effektivt sätt, säger neurolog Johan Nyberg.

Klicka här för mer information kring Migränhjälpen.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: