Ange ditt sökord

Ibland är det något som sätter stopp för befruktningen och då kan Fertilitetskliniken med dess specialister inom området hjälpa dig. Foto: Shutterstock

Ibland är det något som sätter stopp för befruktningen och då kan Fertilitetskliniken med dess specialister inom området hjälpa dig. Foto: Shutterstock

MediCheck öppnar digital klinik för att hjälpa par att få barn

Att få barn är något av det största som händer i livet. Att då upptäcka att man inte kan få barn innebär ofta en stor kris. MediChecks Fertilitetsklinik har några av landets mest erfarna specialister tillgängliga för alla och med korta väntetider.

Annons:

Fertilitetskliniken har som mål att ge paret information om vad som orsakar deras svårighet att bli gravid och samtidigt informera om hur man åtgärdar problemet. Det kan leda till en behandling som kan skötas på distans eller vid behov en utredning. Kontinuerlig uppföljning och vägledning står i fokus och man vill ge rätt vägledning inom rimlig tid. Vissa åtgärder kan skötas via Fertilitetskliniken, medan andra kräver remiss till specialiserad klinik för vidare behandling.

– Att inse att man inte kan bli gravid som man tänkt sig är en tung insikt för många. Det är viktigt att få hjälp i tid. Att gå med bekymmer på det här området för länge försämrar nämligen inte bara de fysiska förutsättningarna utan ökar också den psykiska belastningen, säger Leif Hägglund, klinikchef och specialist på IVF och fertilitet på MediCheck.

Fertilitetskliniken ger specialisthjälp till alla

Specialistkompetens är ofta knuten till större sjukhus och tätorter. Detta gör att för par som har problem med att få barn är möjligheten till strukturerad utredning och vägledning varierande beroende på var man bor. Det kan dessutom vara svårt för barnlösa par att veta vart de ska vända sig. Numera kan dock alla få hjälp och vård av specialister inom fertilitet, tack vare Fertilitetskliniken på MediCheck.

– Att vi har så stor tillgänglighet borgar också för att vi kan erbjuda våra patienter en kontinuitet, vilket är viktigt i sammanhanget. Att utreda vad som inte fungerar och hur det bäst kan åtgärdas är lite av ett detektivarbete, som kräver en nära kontakt med patienten. Först när den kontakten fungerar har vi förutsättningar för att nå det bästa resultatet, säger Leif Hägglund.

Fördelar med en digital fertilitetsklinik

Det finns fördelar med en digital klinik jämfört med att söka sig direkt till vården eller en privat klinik.

– Den ökade tillgängligheten som Fertilitetskliniken erbjuder ger även paren möjlighet till extra vårdkontakter utan att behöva lägga tid på dryga resor, vilket är kostnadseffektivt och bekvämt. Ibland upplever patienterna att de inte hunnit ställa alla frågor under ett besök på mottagningen och har då mycket lätt att få kontakt med Fertilitetskliniken över nätet för kompletterande frågor.

En annan stor fördel är den digitala uppföljningen där man kan få löpande information och svar på eventuella frågor och man är ett stöd även efter utredningen. Fertilitetskliniken kan även vara ett stöd för dem som har frågor, men där man inte kan nå sin ordinarie läkare.

Idag finns det exempelvis digitala pålitliga metoder för att kontrollera spermakvaliteten, vilket kan kännas tryggt för mannen.

Idén om en digital fertilitetsklinik växte fram

Leif Hägglund har arbetat som gynekologspecialist i mer än 40 år och inriktat sig specifikt på just barnlöshet. Det var under ett arbete i Afrika han fick idén om en fertilitetsklinik som hjälper par digitalt.

– Ja, det var i samband med ett konsultuppdrag jag gjorde i Uganda. Uppdraget innebar att driva en så kallad IVF-klinik tre veckor vid ett par tillfällen under året. Man skulle kunna kalla det en ”Pop up-klinik”. All utrustning fanns på plats, men personal fanns endast under en begränsad tid. För att genomföra detta förbereddes patienterna på distans, bland annat med just digitala hjälpmedel.

– Då slog det mig att man faktiskt kan komma väldigt långt utan fysiska möten. Jag insåg att en digital fertilitetsklinik kan svara upp till behovet. Man kan förvisso endast behandla i begränsad utsträckning men man kan leverera svar om orsaken till respektive pars problem att få barn, och sedan leda dem vidare. Detta är fullt möjligt med dagens teknik och digitala utveckling, förklarar Leif.

MediCheck har även andra diagnosspecifika kliniker

AkneklinikenAllergiklinikenAstmaklinikenHjärtklinikenMagklinikenSköldkörtelkliniken och Sportkliniken.

Annons:

Källor:

MediCheck

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: