Ange ditt sökord

Maktlösa föräldrar skapar fler problem

Maktlösa föräldrar skapar fler problem

Föräldrar som känner sig maktlösa reagerar på sina barns problem på ett sätt som leder till negativa konsekvenser. Den slutsatsen drar Terese Glatz vid Örebro Universitet. 

Annons:

Terese Glatz har tittat närmare på alkoholkonsumtion och ADHD-symtom hos ungdomar. Hon har bland annat gjort studier kring föräldrarnas reaktion i samband med att ett barn kommit hem berusat. Särskilt om föräldrarna själva har varit tydliga med att de inte accepterar alkoholdrickande. 

Föräldrar blev mer tillåtande

Det man kunde se var, tvärtemot vad man kan tro, att större delen av dessa föräldrar blev mer tillåtande till alkohol och backade undan från konflikten. Hon tror att föräldrarna väljer att slå ifrån sig och tänka att det inte är så farligt, det vill säga att de konstaterar att de flesta ungdomar dricker och att det är naturligt att vara nyfiken. Det i kombination med en upplevd svårighet att hantera problemet leder till att föräldrarna lämnar problematiken därhän.

Matklöshet vid ADHD

En annan situation då problematiken gör sig påmind är när barnen visar tecken på ADHD. Föräldrarna upplever då beteendet som påfrestande, vilket inger en känsla av maktlöshet.  Det i sin tur kan leda till ett negativt beteende och samtidigt som det negativa blir allt starkare minskar många gånger det positiva.

Terese Glatz konstaterar att föräldrarna tenderar att både ignorera barnet och visa mindre värme. Hon tror att det viktigaste är att föräldrarna får aktiv hjälp att bland annat bryta mönster och skapa positiv energi. Då får även vården en viktig roll genom att se till att föräldrarna varken skuldbelägger sig själva eller sina barn. 

Mycket skuld på föräldrarna

Med sin forskning konstaterar Terese Glatz att omgivningen måste visa mer förståelse för föräldrarnas situation. Omgivningen måste förstå att föräldrar och ungdomar påverkar varandra. Hon anser att vi idag lägger mycket skuld på just föräldrarna och att när ett barn beter sig illa så ser omgivningen det som föräldrarnas fel.

När det till exempel gäller beteenden som ADHD är det inte alla problem och beteenden som kan förändras eller påverkas – då handlar det om att koncentrera sig på att hitta lösningar. Man behöver även hjälpa föräldrarna att komma ur känslan av matklöshet. 

Just resultatet kring föräldrar, barn och ADHD har även uppmärksammats internationellt. Något som Terese Glatz tycker är jättebra, då hon anser att resultatet når de som behöver och har praktisk nytta av dessa.

Våga be om hjälp som förälder

Att lösa en problemsituation med ungdomar är inte alltid enkelt. Föräldrar måste våga be om hjälp, professionell hjälp, där vägar ut och stöd kan hjälpa de att lösa en trasslig vardag.

Det är dock viktigt att som förälder behandla sitt barn med respekt och samtidigt visa att man vill förändra – och att man gör det av omtanke.

 
Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: