Magsår (ulcus duodeni/ulcus ventriculli)

Magsår (ulcus duodeni/ulcus ventriculli)

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2014-07-15
Uppdaterad: 2014-08-18
Författare: Redaktionen

Magsår är ett medicinskt tillstånd som vanligtvis orsakas av bakterien Helicobacter pylori (H. pylori) eller i samband med läkemedel av typen NSAID. Vad tillståndet innebär är att det finns sår i tolvfingerstarmen eller i magsäckens slemhinna. 

Magsår är lika vanligt hos kvinnor som hos män. Buksmärta är det största och främsta symtomet men det är även ett vanligt symtom för ett flertal andra sjukdomar. Andra symtom bör undersökas hos läkare för rätt diagnos och behandling.

Varför får man magsår?

Bakterien Helicobater pylori (H. pylori), läkemedel av typen NSAID (Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs) samt andra smärtstillande mediciner som innehåller acetylsalicylsyra såsom Ibuprofen är den vanligaste orsaken till magsår. Förr ansågs stress vara en stor anledning till magsår men nu har det bevisats att det enbart kan förvärra tillståndet som redan har uppstått. 

En stor andel av befolkningen är infekterade av bakterien Helicobacter pylori men det är enbart 20 % av de infekterade som får magsår. Därför kan andra faktorer så som stress, rökning och alkohol förvärra infektionen och utlösa magsår. Det är heller inte helt omöjligt att man får magsår utan en specifik anledning.

Symtom på magsår

Det främsta symtomet är smärta kring buken, speciellt i övre delen av magen. Illamående, besvär vid måltid, känsla av uppsvälldhet och mättnad är fler kända symtom. Man ska vara noga med att inte förväxla magbesvären. Många symtom kan överrensstämma med till exempel Dyspepsi. Dyspepsi har liknande symtom men skiljer sig bland annat på hur regelbunden smärtan är och i vilken del av magen det värker.

Magsår går att behandla och det finns medicinering som även kan förhindra framtida besvär. Uppstår symtom som kan tyda på magsår är det viktigt att besöka en läkare för en ordentlig utredning. 

Diagnos

Det är alltid rekommenderat att söka vård, antingen hos vårdcentralen eller sjukhuset eller genom att ringa till sjukvårdsguiden så fort man känner någon ovanlig smärta eller förändring i kroppen.

För att fastställa att diagnosen gör man en gastroskopi. Detta är en undersökning där magsäcken, matstrupen och tolvfingerstarmen undersöks för att hitta möjliga sår. Sedan kan man också ta ett blodprov för att kolla om immunförsvaret reagerat mot bakterier eller genom avföring där magbakterier lätt kan hittas.

Behandling av magsår

Även om det kan läka av sig självt med tiden så är behandling rekommenderad för att undvika stora hälsorisker såsom hål i magsäcken och blödningar. Magsår orsakat av läkemedel kan läkas genom att man slutar ta medicinen. Om det är en infektion av bakterien Helicobacter pylori används läkemedel som kallas protonpumpshämmare, till exempel Omeprazol. Dessa mediciner verkar för att minska saltsyran samt surheten i magsäcken. Förutom behandlingen med protonpumpshämmare kan två sorters antibiotika också administreras under en så kallad eradikeringsbehandling för att ta bort bakterien helt och hållet. 

Kirurgisk behandling sker väldigt sällan i dagsläget men kan tillkomma just i det fallet där medicinsk behandling inte har visat goda resultat. Vid sådana fall opererar man bort en del av magsäcken genom en operation som heter Billroth. Förövrigt är det rekommenderat att man undviker de faktorer som kan förvärra eller utlösa magsår såsom rökning och alkohol.

 

Veckans fråga

Använder du cykelhjälm när du cyklar?

Alltid
46% (6 röster)
Oftast
0% (0 röster)
Sällan
8% (1 röst)
Aldrig
31% (4 röster)
Cyklar ej
15% (2 röster)
Osäker/Vet ej
0% (0 röster)
Totalt antal röster: 13

Nyhetsbrev

E-postadress