Ange ditt sökord

Årets mag-tarmdag vill lyfta individperspektivet och få fram vikten av att få diagnos och behandling tidigt för att förbättra livskvaliteten. Foto: Getty Images

Årets mag-tarmdag vill lyfta individperspektivet och få fram vikten av att få diagnos och behandling tidigt för att förbättra livskvaliteten. Foto: Getty Images

Mag-tarmdagen – få fler att må bättre

Internationella mag-tarmdagen, den 19 maj, har fokus på att lyfta fram och öka medvetenheten kring sjukdomar som påverkar mag- och tarmhälsan. IBD (inflammatorisk tarmsjukdom) och IBS (irritabel tarm) drabbar miljontals människor över hela världen och kan påverka livskvaliteten negativt.

Annons:

I Sverige beräknas omkring 10–15 procent av befolkningen ha IBS och cirka 100 000 personer har IBD, vilket inkluderar sjukdomar som Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Vanliga symtom är buksmärtor, diarré, svår trötthet och viktminskning, men svårighetsgraden kan variera. IBS är däremot inte en inflammatorisk sjukdom, utan en störning i tarmens funktion. Symtomen kan liksom vid IBD inkludera buksmärtor, diarré och förstoppning, men vid IBS påverkas inte tarmens vävnader.

Under det kommande decenniet uppskattas det att en tredjedel av alla patienter med IBD kommer att vara äldre vuxna (60 och uppåt). Detta lyftes som tema på förra årets magtarmdag.

Ökad medvetenheten om mag- och tarmsjukdomar

Under internationella mag-tarmdagen ges möjligheten att utbilda, stödja och främja förståelse för de utmaningar som individer med dessa sjukdomar står inför. Det är viktigt att lyfta kunskapen kring mag-tarmsjukdomar, då en tidig diagnos kan göra stor skillnad för livskvaliteten. Dessutom påverkar mag- och tarmsjukdomar inte enbart den fysiska hälsan. Många som lider av IBD och IBS kan känna ångest, bli deprimerade och känna social isolering till följd av sjukdomen. Det är viktigt att även betona betydelsen av hälsosamma livsstilsval och att arbeta för en god mental hälsa.

Årets mag-tarmdag fokuserar på ökad global medvetenhet

European Federation of Crohns & Ulcerative Colitis Associations (EFCCA) representerar 46 nationella patientföreningar för Crohns och Ulcerös kolit. Årets tema är att IBD inte har några gränser mellan länder utan att sjukdomarna finns överallt. Genom internationella samarbeten vad gäller forskning, att öka kunskapen och vad gäller andra globala insatser, blir alla vinnare i kampen mot mag- och tarmsjukdomar. I år kommer man även att fokusera på att dela med sig av olika erfarenheter och perspektiv kring sjukdomarna, för att försöka förstå individerna som drabbas.

Behandling av mag-och tarmsjukdomar

Det finns flera behandlingar för mag-och tarmsjukdomar, inklusive läkemedel, kostförändringar och kirurgi. Behandlingen varierar beroende på vilken sjukdom det gäller och graden av symtom.

Läs mer om Ulcerös colit.

Läs mer om Crohns.

Läs mer om IBS.

Forskning kring mag- och tarmsjukdomar

Internationella mag- och tarmdagen är en viktig påminnelse om att trots framsteg inom forskningen, finns det fortfarande mycket att lära om dessa komplexa sjukdomar. Forskning pågår kontinuerligt i syfte att förstå sjukdomarnas underliggande mekanismer och utveckla effektiva behandlingar.

Våra livsstilsval och kostvanor kan ha en betydande inverkan på risken för att utveckla mag- och tarmsjukdomar. Studier visar att stresshantering, regelbunden fysisk aktivitet och en balanserad kost kan bidra till att minska risken för att drabbas. Att minska stressnivåerna kan vara särskilt viktigt, eftersom höga stressnivåer har kopplats till förvärrade symtom hos många som lider av dessa sjukdomar.

Vidare är det också av betydelse att uppmärksamma den komplexa interaktionen mellan tarmhälsa och mentalt välbefinnande. Forskning visar på en koppling mellan mag- och tarmsjukdomar och mental hälsa, vilket innebär att en holistisk syn på hälsa är viktig för att hantera och behandla dessa tillstånd på ett effektivt sätt.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: