Ange ditt sökord

Idag har vården bättre kunskap kring behandling av covid-19 patienter än tidigare och ny data visar att ett läkemedel mot reumatism kan minska dödligheten. Foto: Shutterstock

Idag har vården bättre kunskap kring behandling av covid-19 patienter än tidigare och ny data visar att ett läkemedel mot reumatism kan minska dödligheten. Foto: Shutterstock

Läkemedel mot reumatism kan minska dödlighet vid svår covid

Ett läkemedel som idag används mot ledgångsreumatism, baricitinib, har visat sig kunna blockera det nya coronaviruset från att komma in i cellerna och minska dödligheten hos patienter med måttlig till svår covid-19.

Annons:

– Vi är glada att kunna rapportera en minskning i dödlighet på 71 procent för gruppen som fick baricitinib utöver ordinarie vård. Detta resultat är särskilt uppmuntrande eftersom studien inkluderade en stor kohort av äldre patienter, en grupp som ofta utesluts i andra försök, säger Volker Lauschke, korresponderande författare och forskarassistent vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet.

Studien inkluderade 83 patienter, inlagda på sjukhus i Italien och Spanien med covid-19-lunginflammation och som behandlades med baricitinib, utöver ordinarie vård. Av dessa patienter var det 17 procent vars förlopp förvärrades tills de antingen dog eller behövde invasiv ventilatorbehandling. Man kan jämföra med 35 procent i en matchande kontrollgrupp på 83 personer som enbart fick ordinarie behandling. Genomsnittsåldern för patienterna var 81 år.

Minskning av inflammation

Redan från första behandlingsdagen sågs en minskning i inflammation och läkemedlet tolererades generellt väl. Patienterna drabbades inte av blödningsrubbningar eller blodpropp, vilket är två potentiella biverkningar av långvarig baricitinibanvändning.

Alla patienter behandlades med blodproppshämmande läkemedel. Några biverkningar, inklusive bakterieinfektioner och mag-tarm- och hjärt-kärlkomplikationer, noterades. Dessa observerades dock även i kontrollgruppen så det är oklart vad, om något, kan hänföras till baricitinib.

Forskarna noterar att en begränsning i den här studien är bristen på en placebogrupp, vilket ingår i de pågående randomiserade, kontrollerande studier som är sponsrade av läkemedelsföretag.

Baricitinib

Baricitinib är ett läkemedel för vuxna som tas en gång dagligen för behandling av måttlig till svår ledgångsreumatism.
Läkemedlet hämmar enzymet januskinas, som agerar som en ”på”- och ”av”-knapp i många cellfunktioner.
Det fungerar genom att störa de inflammatoriska processerna i immunsystemet samt genom att blockera virus från att komma in i cellerna. Det ses som en potentiell behandlingskandidat mot covid-19.

Vetenskaplig artikel:

JAK inhibition reduces SARS-CoV-2 liver infectivity and modulates inflammatory responses to reduce morbidity and mortality

Annons:

Källor:

Karolinska Institutet

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: