Ange ditt sökord

Kvinnor lever längre – men har sämre hälsa

Kvinnor lever längre – men har sämre hälsa

Även om mäns förväntade livslängd har ökat de senaste 20 åren så är kvinnorna fortfarande de som lever längst. Därmed inte sagt att de har den bästa hälsan i äldre ålder.

Annons:

Pär Schön säger i en ny avhandling till och med att kvinnor i många avseenden har sämre hälsa än män och att det är en könsskillnad i ohälsa som består upp i de allra högsta åldrarna.

Att kvinnor lever längre men har sämre hälsa är ett fenomen som man kallar ”könsparadoxen i hälsa”.

Studerat de allra äldsta

Att studera kvinnors och mäns hälsa är inget ovanligt, det som gör att den här studien skiljer sig är att man har studerat könsskillnaderna i hälsa och funktionsförmåga bland de allra äldsta.

Det som gör det extra intressant är att det är den gruppen som alltmer blir den huvudsakliga målgruppen för äldreomsorg och sjukvård. SWEOLD-
undersökningen är en undersökning där man har intervjuat de allra äldsta i Sverige och den har legat till grund för studierna i Pär Schöns avhandling. Slutsatser som man kan basera på avhandlingen är bland annat att kvinnors sämre hälsa består upp i de allra högsta åldrarna och att kvinnor generellt har mer hälsoproblem än män. Detta gäller både sjukdomar och funktionsförmåga.

Störst hälsoförsämring hos kvinnor

Hälsan generellt försämrades över tid, men det var hos kvinnor som försämringen var som allra störst. Det som gör det hela lite klurigt är att det ha funnits olika sätt att mäta hälsa för kvinnor och män – till exempel klarar sig en äldre kvinnor med sjukdom ofta bättre i vardagen än männen. Det som är viktigt är att ställa sig frågan vad som händer när kvinnor, och män, lever allt längre. Lever vi ett längre och friskare liv – eller ett längre och sjukare?

Per Schöns studie pekar på att de år som läggs till i livet faktiskt består av sjuka år. Han vill, i sitt uttalande från Karolinska Institutet, påpeka att då Sveriges äldre befolkning blir allt fler till antalet så kommer de politiska beslut som tas få allt större vikt. Med en äldre befolkning blir det än viktigare att följa upp hälsoutveckling och optimera resurser inom vård och omsorg för att kunna hantera den större mängd äldre. Per Schön säger bland annat att hälsoutvecklingen hos de allra äldsta kommer att få stora socialpolitiska konsekvenser.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: