Ange ditt sökord

Det verkar som om fisk i tidig ålder kan vara positivt för maghälsan.  Foto: Getty Images

Det verkar som om fisk i tidig ålder kan vara positivt för maghälsan. Foto: Getty Images

Kost tidigt i livet kan påverka risk för inflammatorisk tarmsjukdom

Bra kost tidigt i livet tycks ha en skyddande effekt mot inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), enligt en ny studie utförd vid Göteborgs universitet. Forskningen indikerar att ett högt intag av fisk och grönsaker i kosten vid ett års ålder samt ett lågt intag av sockersötad dryck kan minska risken för att utveckla IBD, som inkluderar sjukdomar som Crohns sjukdom och ulcerös kolit.

Annons:

Inflammatorisk tarmsjukdom har blivit allt vanligare globalt, men dess exakta orsaker är ännu oklara. En tänkbar bidragande faktor är kostvanor som påverkar tarmmikrobiotan, de mikroorganismer som lever i tarmen och spelar en viktig roll i vår hälsa, särskilt under de tidiga levnadsåren.

Forskning kring barn och inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

Tidigare forskning har huvudsakligen fokuserat på vuxna när det kommer till att undersöka kopplingen mellan kost och IBD, men det finns begränsad information om hur barns kostvanor kan påverka risken för sjukdomen. Syftet med den aktuella studien var att fylla detta kunskapsgap.

Studien inkluderade kostdata från 81 280 ettåriga barn i Sverige och Norge. Information om barnens kost samlades in vid 12-18 och 30-36 månaders ålder, och kostkvaliteten bedömdes med hjälp av en barnanpassad version av Healthy Eating Index, som mäter den totala kvaliteten på kosten.

Kostkvaliteten klassificerades som låg, medel eller hög, med högre kvalitet indikerande en kost rik på grönsaker, frukt, mejeriprodukter och fisk, och låg andel av kött, godis, snacks och sockersötad dryck. Även specifika livsmedelsgrupper studerades.

Studien tog även hänsyn till amning, användning av bröstmjölksersättning och antibiotika vid ett års ålder samt föräldrarnas totala hushållsinkomst. Forskarna övervakade barnens hälsa under en genomsnittlig tidsperiod av 21 år för deltagarna från Sverige och 15 år för deltagarna från Norge, fram till årsskiftet 2020-2021.

Fiskätare hade mindre risk för ulcerös colit

Under denna period diagnostiserades 307 deltagare med IBD, inklusive 131 med Crohns sjukdom, 97 med ulcerös kolit och 79 med en oklassificerad form av IBD. Resultaten visade att barn som hade ett högt fiskintag vid ett års ålder hade en 54 procent lägre risk att utveckla ulcerös kolit. Ett högt grönsaksintag vid ett års ålder var associerat med en generellt minskad risk för IBD. Å andra sidan hade barn med ett högt intag av sockersötad dryck en 42-procentig ökad risk att utveckla IBD.

Intressant nog fanns det inga tydliga samband mellan IBD och några andra livsmedelsgrupper som kött, mejeri, frukt, spannmål, potatis eller livsmedel med högt socker- eller fettinnehåll. Vid tre års ålder kunde endast ett högt fiskintag kopplas till en minskad risk för IBD, särskilt ulcerös kolit.

Kost tidigt i livet kan påverka hälsan senare

Det är viktigt att påpeka att detta är en observationsstudie, och därmed kan inga definitiva orsakssamband fastställas. Dessutom är det oklart om resultaten från denna studie kan generaliseras till länder med olika kostvanor och inkomstnivåer. Dock stödjer dessa resultat hypotesen om att kosten tidigt i livet, möjligen genom dess påverkan på tarmmikrobiomet, kan ha en betydande inverkan på risken för att utveckla inflammatorisk tarmsjukdom. Annie Guo, dietist och doktorand i pediatrik vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och studiens huvudförfattare, kommenterade att även om det finns andra möjliga förklaringar till resultaten, så överensstämmer de med den föreslagna teorin.

Läs om IBS (irritable bowel syndrome).

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: