Ange ditt sökord

Vården är medicin- och omsorgsorienterad vilket skapar motsättningar vad gäller Försäkringskassans mer byråkratiska strategi. Ny rapport menar att det är viktigt att de båda försöker förstå varandra så att patienten inte hamnar i kläm. Foto: Shutterstock

Vården är medicin- och omsorgsorienterad vilket skapar motsättningar vad gäller Försäkringskassans mer byråkratiska strategi. Ny rapport menar att det är viktigt att de båda försöker förstå varandra så att patienten inte hamnar i kläm. Foto: Shutterstock

Konflikten och sjukförsäkringarna — krock mellan motstridiga krav kan vara förklaring

Det finns en tydlig konflikt mellan primärvårdens läkare och Försäkringskassans handläggare. En rapport från Södertörns högskola visar att synen på den egna rollen är i fokus i konflikten och patienten hamnar i mitten.

Annons:

Två professioner står på var sin sida vad gäller tolkningen av lagar och regler kring sjukskrivningar. Läkarkåren har riktat kritik mot Försäkringskassans bedömningar och deras syn på patientens egna upplevelser. Myndighetens handläggare menar istället att läkarnas intyg inte utgör en tillräcklig grund för korrekta och rättssäkra beslut. Hur kan det bli så vitt skilda bedömningar?

Man tittar på detta i en rapport från Södertörns högskola, “Lojal ordningsvakt och nyttig hjälpare – om rollkonflikter mellan Försäkringskassans handläggare och sjukskrivande läkare”.

– Vi har sett hur de två professionerna utgår från olika institutionella logiker, alltså olika tolkningsramar som styr och vägleder hur en person tänker och agerar i sitt yrke. Den ena är klientorienterad och den andra lutar sig mot regelverk, säger Sayran Eliassi, författare till rapporten och tidigare mastersstudent vid programmet för offentlig organisation och ledarskap.

Orsaker till konflikten

Man har tidigare menat att brist på dialog har varit en orsak till konflikten. Syftet med denna rapport var att se över om det kan finnas andra anledningar och blottlägga olika syn på sjukskrivningar och de lagar som finns, vilka styr handläggarnas och läkarnas arbete och agerande.

– Konflikten blir ett uttryck för vad som kallas institutionell komplexitet. Det råder helt enkelt olika uppfattningar kring fältet sjukskrivningar, en domän de båda professionerna hanterar. Och då blir det en konflikt när de är oense om hur arbetsförmågan ska bedömas. De olika logikerna ställer olika krav och har olika mål som krockar med varandra, säger Sayran Eliassi.

Den logik som råder inom vården är medicinsk- och omsorgsorienterad. Den utgår från vad som är fel hos patienten och hur läkaren kan behandla detta. Det primära är att diagnosticera och medicinera så personen blir frisk. Bedömningen av vad personen klarar av kommer i andra hand, eller uteblir helt. Den är också mer klientorienterad och inkluderar patientens egna berättelser.

– Handläggarna styrs av en mer byråkratiskt orienterad logik där de försöker se vad som är friskt hos personen och vad de kan tillvarata. De har en mer objektiv syn på arbetsförmågan och ser mer till vad läkarna observerar än vad patienten berättar. Och det är det som läkarna menar är orimligt, säger hon. 

Bli medveten om den andres uppdrag

För att lösa konflikten behöver man till att börja med bli medveten om den andres uppdrag.

– På Försäkringskassan är byråkratilogiken väldigt stark, på det sättet är tjänstemannen en lika stark profession som läkarrollen. De styrs av effektivitets- och produktivitetskrav som måste uppfyllas. Här ställer handläggarna krav på tydliga prognoser och åtgärdsplaner för återgång till arbetet. Det blir problematiskt, särskilt när det kommer till personer med psykisk ohälsa. Det är svårt att bedöma, säger Sayran Eliassi.

Rapporten kan vara en bra grund till att försöka förstå hur svårt det kan vara att samarbeta inom den offentliga sektorn. Förståelsen kan bidra till förändring som kan underlätta samarbetet. Det är viktigt att professionerna går samman för att förstå varandras uppdrag, så patienterna inte hamnar i kläm.

Annons:

Källor:

bibl.sh.se

Södertörns högskola 

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: