Ange ditt sökord

Komplementär medicin – vitaminer och mineraler mot sjukdom

Komplementär medicin – vitaminer och mineraler mot sjukdom

Det finns mycket tro och föreställningar om vitaminers och mineralers effekter på hälsa och sjukdom. Kunskap grundad på vetenskapliga studier är magrare än ryktena som finns, men det finns dock välgjorda studier.

Annons:

Lite tillspetsat kan man gott hävda att kosttillskott i vårt land, med normal husmanskost, mest bidrar till att skapa världens dyraste urin. Detta gäller dock inte om man har uppenbar brist på mineral eller vitaminer, på grund av sjukdom eller genom dålig näringstillförsel.

Vitamin A

Många tror att man får bättre syn och ser bättre i nattmörker med stort intag av morötter (vitamin A). Det kommer från andra världskriget, då man ville ”mörka” att engelska flygare hade tillgång till radar och sa istället att de såg så bra i mörker tack vare att de åt mycket morötter.

När man bedömer effekter av vitaminer bör det finnas RCT prövningar. Det finns nio studier på vitamin A och några med kombination med zink eller betakaroten. Ingen av dessa har visat någon som helst effekt på att minska dödligheten i stroke, total dödlighet oavsett orsak, matstrupscancer eller magsäckscancer. Lungcancer ökade däremot något liksom dödligheten i lungcancer och likaså blev det sämre med hjärt-kärlsjukdom i den grupp som åt vitamin A och komplement, på sex års uppföljning.

Sammanfattning
Det saknas helt belägg för att kombinationen vitamin A och zink eller vitamin A och betakaroten skulle kunna förhindra uppkomsten av cancer eller hjärt-kärlsjukdom.

Faktaruta

RCT (Randomized Controlled Trial) = forskningsstudie där undersökningspersonerna lottas till kontroll (får placebo/sockerpiller), respektive experimentgrupp/er (får aktiv substans).

Vitamin E

Vitamin E har blivit ett mycket populärt kosttillskott i västvärlden och är det näst vanligaste kosttillskottet i USA. Det finns 16 vetenskapliga rapporter på vitamin E:s effekter.

Cancer

(läs mer om cancer)
Tillförsel av 50 enheter syntetiskt alfa-tokoferol per dag hade ingen effekt på insjuknande i lungcancer eller magsäckscancer, dödlighet i lungcancer eller dödlighet i bukspottkörtelcancer, men ökade frekvensen av tjocktarms- och ändtarmskancer. Däremot noterades en 32-procentig minskning i insjuknandet i prostatacancer och 41 procent minskning av dödligheten i prostatacancer. Med längre tids uppföljning förminskades denna effekt.
Vitamin E givet som 600 enheter varannan dag hade ingen påverkan på insjuknande i total invasiv cancer, bröstcancer, lungcancer, tjocktarmscancer eller på risken att dö i cancer.

Hjärt- och kärlsjukdom

Alfa-tokoferol i dosen 50 enheter dagligen hade en mycket liten effekt på att minska insjuknandet i angina pectoris (kärlkramp). Det minskade risken för hjärninfarkt (stroke), men ökade desto mer risken för hjärnhinneblödning och att dö i detta. Risken för blödning i hjärnan ökade också betydligt.

I en annan studie där man gav vitamin E 600 enheter varannan dag såg man inga effekter alls på insjuknande eller död i hjärtinfarkt eller stroke men en något sänkt dödlighet totalt, i hjärt-kärlrelaterad död.

Blodfetter

Det finns över 80 studier på vitamin Es effekter på blodfetter, där man kan dra slutsatsen att det saknas bevis för att vitamin E har vare sig kliniska eller statistiska gynnsamma eller ogynnsamma effekter.

Katarakt (grå starr)och åldersrelaterad makuladegeneration
Bevisen är entydiga i att vitamin E inte har någon effekt på dessa tillstånd.

Livslängd

Det saknas bevis för att de individer som tar vitamin E som tillägg skulle ha vare sig kortare eller längre livslängd. Sex till åtta års uppföljningar visar ingen skillnad vare sig man tar vitamin E eller inte.

Sammanfattning
Vitamin E har främst studerats för att förhindra insjuknande i cancer, hjärtkärlsjukdom, grå starr och åldersrelaterad makuladegeneration. Det man har kunnat se är en 30-procentig minskning av insjuknande i prostatacancer och 40 procent minskning i dödlighet i prostatacancer.

Folsyra och B vitaminer

Intresset för folsyra och vitamin B har ökat påtagligt sedan man noterat låga cirkulerande nivåer bland äldre med demens och Alzheimers sjukdom. Nu finns upp till sex RCT studier på dessa vitamintillägg.
Totalt sett finns det inga bevis för att de har någon effekt för att förhindra försämring av intellektuella processer.

Vitamin B2 och niacin

Det finns fyra RCT studier på vitamin B2 (3 mg/dag) och niacin (vitamin B3, 40 mg/dag) för att förhindra cancer, kardiovaskulära sjukdomar och grå starr.
Det har inte gått att påvisa någon effekt för att förhindra dödsfall i stroke, total dödlighet eller att minska matstrupscancer, magsäckscancer eller cancer i största allmänhet.

Grå starr

Studier har visat lite olika resultat för olika former av grå starr men totalt sett ingen effekt av tilläggen.

Selen

Selen fungerar som en så kallad antioxidant eftersom det är förutsättningen för att antioxidativa enzymet glutathione peroxidas ska fungera. Selen är med i produktionen av testosteron i kroppen och har antagits vara viktigt för bland annat hormonella systemet och immunförsvaret.

Det finns sex välgjorda studier angående selens effekter på att förebygga cancer och hjärt-kärlsjukdomar. I den slumpmässigt utvalda gruppen som fått 500 mikrogram selentillskott (och som redan hade hudcancer) under flera års tid fann man en lägre total dödlighet i cancer (ungefär hälften), lägre insjuknande i cancer (ungefär hälften), och betydligt lägre insjuknande i lungcancer, tjocktarmscancer och prostatacancer. Även när man tittade på insjuknandet åtta år senare var det lägre i den grupp som fått selen.

Hjärt-kärlsjukdom

Man har inte kunnat se att insjuknandet i stroke, total hjärt-kärlsjukdom eller dödlighet i hjärtkärlsjukdom påverkas om man tar selen eller inte.

Sammanfattning
Det finns stöd för att selentillförsel skulle kunna ha effekt i att förhindra cancer generellt och prostatacancer. Observera dock att de studier som gjorts inte är på helt friska individer.

Kalk och vitamin D

Tillskott av kalk och vitamin D eller båda har rekommenderats för att förhindra benskörhet. Tillskottet påverkar om man har ett icke-optimalt intag i födan och förbättrar tarmens upptag av kalcium. Förbättring av bentätheten visar på en starkare benstomme, men självklart är det minskning av antalet benbrott som är det viktiga. Det finns sex vetenskapliga genomgångar inom detta.

Bentäthet

Efter två års behandling kan man notera en till två procents förbättring av bentäthet, lite beroende på vilket ben man mäter i. Då har man gett 500-1000 mg kalcium per dag med eller utan 500 enheter vitamin D.

Benbrott

Tillförsel minskar kotkroppsfrakturer men ger ingen effekt på totalt antal frakturer eller höftfrakturer.

Cancer

Tillskott av kalcium har ingen effekt på insjuknande i tjocktarmscancer.

Sammanfattning
Det finns stöd för att tillskott av kalcium och vitamin D har en tendens att minska antalet kotkroppsfrakturer men inga andra typer av frakturer.

Vitamin D

De flesta studier på tillförsel av vitamin D gäller kvinnor efter klimakteriet där det ger en liten förbättring av bentätheten. Med en hög dos vitamin D minskade antalet höftfrakturer och icke kotkroppsfrakturer, med störst effekt hos dem som hade ett lågt intag från början (chefred. anm. läs mer om D-vitamin i artikeln Minskad näring i vår mat). Riskerna med tillskottet är ett ökat antal njurstensbesvär.

Strikt vetenskapligt sett kan man påstå att det saknas underlag för att rekommendera för eller emot tillskott av vitamin A, C, eller E. Likaså multivitaminer med folsyra, antioxidanter eller betakaroten. Det finns studier som visar på både och men för att rekommendera (bevisa) krävs större studier där individer tilldelas kosttillskott på ett slumpmässigt sätt. En vanlig inställning är att ”det kan väl inte vara farligt i alla fall”,vilket inte är ett bra argument för att inta ett kosttillskott.

Ett gott råd är att diskutera med din husläkare innan du börjar ta något kosttillskott.

 

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons:

Vi skänker 2 kr till Cancerfonden för varje ny prenumerant!

Gratis nyhetsbrev – få senaste hälsonyheterna från DOKTORN.com direkt i din inkorg.