Ange ditt sökord

Kaffedrickare lever längre, om de håller sig till två till fyra koppar kaffe per dag. Det visar en ny brittisk studie.  Foto: Shutterstock

Kaffedrickare lever längre, om de håller sig till två till fyra koppar kaffe per dag. Det visar en ny brittisk studie. Foto: Shutterstock

Kaffedrickare lever längre

Enligt en ny studie är måttligt intag av kaffe, med eller utan socker, kopplat till en lägre risk att dö.

Annons:

Forskare har i en ny studie undersökt över 170 000 personer i Storbritannien och funnit att de som drack mellan två och fyra koppar kaffe per dag, med eller utan socker, hade en lägre risk att dö än de som inte drack kaffe alls. Tidigare studier har också visat på ett samband mellan kaffedrickande och lägre risk för dödsfall. I de tidigare studierna skiljde man dock inte mellan de som drack kaffe utan socker, med socker eller med sötningsmedel.

Brittisk studie om kaffedrickande

Den aktuella studien pågick mellan 2006 och 2010, och studiedeltagarna fick under den tiden genomgå ett stort antal fysiska undersökningar, medicinska test, intervjuer och frågeformulär. När de startade studien fick deltagarna inte ha någon pågående eller tidigare cancersjukdom eller hjärt-kärlsjukdom.

Ur frågeformulären som studiens deltagare fyllde i kunde forskarna se att drygt 55 procent av deltagarna drack kaffe utan socker eller sötningsmedel, 14 procent drack kaffe med socker och 6 procent drack kaffe med sötningsmedel. I studien var det 24 procent av deltagarna som inte drack kaffe alls. Kaffedrickarna delades också in i grupper baserade på hur många koppar kaffe de drack per dag.

Under de sju år som studien pågick var det drygt 3 000 studiedeltagare som avled. Av dessa var det 20 procent som gick bort i hjärt-kärlsjukdom och 54 procent i cancer.

Typ av kaffe spelade inte någon roll för överlevnaden

I sina beräkningar av resultatet tog forskarna hänsyn till andra livsstilsfaktorer som påverkar livslängden och risken att dö. Även efter den korrigeringen kunde man tydligt se att kaffedrickare hade en bevisat lägre risk att dö, oavsett dödsorsak, jämfört med de som inte drack kaffe alls. Det tycktes inte heller spela någon roll vilken typ av kaffe studiedeltagarna drack. Resultatet var det samma oavsett om de drack bryggkaffe, snabbkaffe, koffeinfritt kaffe och så vidare.

Kaffets skyddande effekt såg forskarna tydligast hos de personer som drack mellan två och fyra koppar kaffe per dag, oavsett om de använde socker i kaffet eller inte. I den här gruppen var risken att dö 30 procent lägre än hos de som inte drack kaffe alls.

I gruppen som drack kaffe med sötningsmedel såg man inte någon skillnad i livslängd jämfört med de som inte drack kaffe alls. Forskarna bakom studien menar dock att resultaten i den gruppen kan ha påverkats av att de som använde sötningsmedel i kaffet i större utsträckning hade fetma och högre blodtryck än i de andra studiegrupperna, vilket ju också påverkar livslängden.

Lagom är bäst – även när det gäller kaffe

Resultatet av den här studien är i linje med tidigare studier där man visat att kaffekonsumtion är kopplat till längre överlevnad. Just som i tidigare studier såg man även denna gång att sambandet mellan kaffedrickande och överlevnad hade en U-formad sambandskurva. Ett måttligt kaffeintag (i det här fallet två till fyra koppar per dag) var kopplat till högre livslängd, medan inget kaffe alls, lågt intag av kaffe respektive högt intag av kaffe inte hade några positiva effekter. Lagom är bäst alltså, även när det gäller kaffe.

Forskarna understryker också att det ännu inte finns tillräckligt med vetenskapligt underlag för att rekommendera personer som inte dricker kaffe att börja med det för att påverka sin livslängd.

Även om socker i kaffet inte tycktes förstöra de positiva hälsoeffekterna av drycken varnar ändå studiens författare för att dricka sötade drycker, eftersom ett stort antal vetenskapliga studier sedan tidigare visat på kopplingar mellan sockerintag och sämre hälsa.

 

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: