Ange ditt sökord

Kronisk förstoppning drabbar oftare kvinnor än män. Foto: Shutterstock

Kronisk förstoppning drabbar oftare kvinnor än män. Foto: Shutterstock

Internet främsta informationskällan vid kronisk förstoppning

Sex procent av Sverige befolkning lider av kronisk förstoppning och en ny undersökning visar att få frågar vård- eller apotekspersonal om råd. Istället är internet den främsta källan för information.

Annons:

Det är Across Health som på uppdrag av företaget Shire har genomfört en undersökning bland svenska kvinnor med kronisk förstoppning. Kvinnor drabbas oftare än män av kronisk förstoppning.

Pinsamt att fråga

“Många tycker säkert det är pinsant att prata om avföringsbesvär”, det säger Henry Nyhlin, docent och överläkare vid Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge i ett uttalande. Samtidigt påpekar han att det är viktigt att söka läkarhjälp när man upplever att man har långvariga problem.

I den nu aktuella undersökningen svarar nämligen 41 procent av kvinnorna att de varken har kontaktat vård- eller apotekspersonal för råd om behandling av kronisk förstoppning. 

Internet främsta källan

Undersökningen visar också att man hellre frågade apotekspersonal än allmänläkare om nya behandlingar. När det kom till att söka information var internet den främsta källan konstaterar Across Health. Det var 26,6 procent av kvinnorna som gick ut på internet för att få mer information medan siffran när det gällde att fråga allämnläkare låg på 15 procent. 

I 14,5 procent av fallen valde kvinnorna att kontakta apotekspersonal och i 10,9 procent specialistläkare. Den största skillnaden i statistiken gällde när man frågad om just nya behandlingar. Där svarade 43 procent av kvinnorna att de frågade apotekspersonal medan samma siffra för allmänläkare var 16 procent. En signifikant skillnad.

Kan vara tecken på annan sjukdom

Henry Nyhlin tycker det är viktigt att söka hjälp hos läkare om man har symtom som kan vara tecken på kronisk förstoppning. Detta eftersom kronisk förstoppning i sin tur kan betyda att man lider av annan sjukdom. Man bör inte heller, enligt Henry Nyhlin, gå länge med förstoppning eller självmedicinera annat än på läkares ordination.

Det finns en standardmodell för att konstatera om du är drabbad av kronisk förstoppning. Om du lider av två eller fler av dessa symtom under tre månader kan du vara drabbad av kronisk förstoppning:

  • Krystning vid tarmtömning 25 procent av tillfällena
  • Hård avföring åtminstone 25 procent av gångerna
  • Känslan av ofullständig tarmtömning 25 procent av gångerna
  • Färre än tre tarmtömningar per vecka

Känner du igen dig bör du kontakta läkare som vidare kan utreda om du har kronisk förstoppning och kan sätta in korrekt behandling. 

Kan ge kraftiga buksmärtor

Förutom att drabbas av nedsatt allmäntillstånd kan du även få kraftiga buksmärtor i samband med (funktionell) kronisk förstoppning. För många innebär det också problem med det sociala livet och en försämring av livskvaliteten. 

Den nu aktuella undersökningen utfördes mellan april och maj i år och totalt har 440 svenska kvinnor med kronisk förstoppning svarat på frågorna via en webbenkät. Ett vanligt problem är att många som är drabbade av kronisk förstoppning går länge med sina besvär och försöker behandla sig själva. Samtidigt är de även missnöjda med den behandling som finns tällgänglig. 

Henry Nyhlin säger i ett uttalande att “ett problem med de behandlingsalternativ som funnits är att de inte alltid ger tillräcklig lindring eller långvarig effekt”.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: