Ange ditt sökord

Man tror att barn kan utveckla svåra inflammatoriska tillstånd efter en covid-19-infektion. Foto: Shutterstock

Man tror att barn kan utveckla svåra inflammatoriska tillstånd efter en covid-19-infektion. Foto: Shutterstock

Hyperinflammation hos barn efter covid-19-infektion

Den senaste tiden har det rapporterats om allvarliga inflammationstillstånd och enstaka dödsfall hos barn, vilka kan ha samband med covid-19. Man har signalerat om att läkare bör vara vaksamma och behovet är ett snabbt och brett omhändertagande. Inrapporterade fall i Sverige är mycket få och alla barn har tillfrisknat med behandling.

Annons:

De allra flesta barn som smittats uppvisar lindriga eller inga symtom på covid-19. På senare tid har det dock rapporterats om enstaka allvarliga inflammationstillstånd och dödsfall hos barn, vilket man tror kan vara en sällsynt komplikation efter en coronainfektion. Det mycket ovanliga tillståndet hyperinflammation hos barn kan med andra ord ha samband med covid-19. Symtomen inkluderar allt ifrån hög feber, ofta i kombination med utslag, buksmärta, diarréer och kräkningar samt varierande grad av påverkan på ett eller flera organ. Inrapporterade fall med svår hyperinflammation hos barn i Sverige är hittills mycket få till antalet och alla barn har tillfrisknat med behandling.

Det finns data från Storbritannien där barn som troligen genomgått covid-19 hamnar i ett hyperinflammatoriskt tillstånd, delvis liknande Kawasakis sjukdom. I en publikation från Bergamo i Italien beskrivs en ökning av antalet barn med Kawasakis sjukdom jämfört med motsvarande period under de senaste fem åren. Den 12 maj rapporterade New York, USA, att man identifierat 102 patienter med hyperinflammation associerad till covid-19-infektion. Omkring den 20 maj hade svenska barnläkarföreningen kännedom om fyra barn i åldern 1 till 14 år med en symtombild som påminner om det som har beskrivits i andra delar av världen. Åtminstone två har testat positivt för det nya coronaviruset.

Folkhälsomyndigheten och andra smittskyddsmyndigheter internationellt uppmanar till ökad vaksamhet och rapportering kring detta. Det är väl känt, men ovanligt, att barn kan utveckla svåra inflammatoriska tillstånd efter en infektion. Att covid-19 skulle kunna trigga en allvarlig immunologisk reaktion hos enstaka barn är därför ett rimligt antagande. Orsaken är okänd. Många av barnen har visat negativa resultat vid PCR-analys men positivt antikroppstest. I de allra flesta fall har barnens tillstånd förbättrats av framför allt immunmodulerande behandling.

Kawasakis sjukdom

Kawasakis sjukdom är ovanlig och drabbar främst barn under två år, men även barn upp till 11 års ålder kan insjukna. Omkring sju av 100 000 barn under fem år drabbas av Kawasakis sjukdom. De vanligaste symtomen är långvarig och hög feber och ibland kramper. Man kan även få röda slemhinnor i bland annat munnen och hudutslag på handflator och fotsulor som svullnar upp och fjällar. I det akuta läget finns risk för inflammation i hjärtat. Behandling sker med intravenöst immunglobulin i kombination med acetylsalicylsyra och ibland kortison.

Annons:

Källor:

Läkartidningen

Reumatikerförbundet

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: