Hög personalomsättning skadligt för barnen

Hög personalomsättning skadligt för barnen

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2018-08-14
Författare: Moa Järefäll

Antalet personal som slutar och ersätts i förskolorna ökar och den höga personalomsättningen är något som kan vara direkt farligt för barnen.

Det menar flera barn- och ungdomspsykologer som Sveriges Radio Ekot talat med. 

Kan få problem med att knyta an

Att det ständigt är ny personal som ska umgås och sköta om barnen på dagarna gör att barnen kan få problem med att knyta an och känna tillit gentemot andra. Enligt vedertagen anknytningsteori behöver barn nämligen trygga vuxna för att utvecklas till harmoniska och känslomässigt välfungerande vuxna. Att inte känna denna trygghet i skolan kan i långa loppet vara skadligt för barnen.

Förskolepsykolog Gunilla Niss kallar det en strukturell brist när förutsättningen för att vara nära varje barn inte finns.

Siffrorna visar inte hela sanningen

Det finns ingen nationell statistik över personalomsättningen i Sverige, men i Stockholm, Göteborg och Malmö ser man tydligt åt vilket håll det barkar enligt kommunernas egna siffror. I Göteborg har personalomsättningen gått från knappt 6 procent 2012 till drygt 10 procent 2017, i Malmö från drygt 12 procent 2013 till knappt 19 procent 2017 och i Stockholm från knappt 6 procent 2014 till drygt 7 procent 2017. 

Dessa siffror omfattar inte heller pedagoger som byter jobb mellan förskolor inom samma kommun, eller om personal går från en avdelning till en annan inom samma förskola. Personalomsättningen, sett ut barnets perspektiv, är med andra ord mycket högre än vad som syns. 

Jobb på förskola ett genomfartsyrke 

Varför det råder så hög personalomsättning går bara att spekulera i. Enligt Pia Rizell, förskolelärare sedan nästan 30 år tillbaka och ledamot i Lärarförbundets styrelse, är en förklaring att synen på yrket har förändrats. På senare år har förskolan blivit ett slags genomfartsyrke, något man gör i väntan på något bättre. 

 

Veckans fråga

Har du en privat sjukförsäkring?

Nyhetsbrev

E-postadress