Ange ditt sökord

Från och med 1 juli 2019 trädde flera nya lagar och lagändringar i kraft. Foto: Shutterstock

Från och med 1 juli 2019 trädde flera nya lagar och lagändringar i kraft. Foto: Shutterstock

Här är de nya lagarna inom hälsa och sjukvård – gäller från 1 juli

Förutom det omdiskuterade utökade rökförbudet trädde även nya lagar och en del lagändringar i kraft från och med den 1 juli i år. Flera av dessa rör hälsa och sjukvård.

Annons:

Att en lag eller lagändring träder i kraft innebär att den från det datumet gäller alla, över hela landet.

Rökförbudet utökas

En av de mest omdiskuterade lagändringarna är utökningen av rökförbudet. Sedan tidigare är det som bekant förbjudet att röka inne på restauranger, offentliga miljöer och utanför sjukhus men den nya lagen går mycket längre. Från och med den 1 juli råder rökförbud på flera platser allmänna platser, såsom:

  • Utomhusområden som är avsedda för resenärer: perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden, gångbanor i anslutning till spårområdet.
  • Uteserveringar
  • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av lagen,till exempel: entréer till restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.
  • Idrottsanläggningar
  • Lekplatser

Lagen omfattar inte bara rökning, utan även utan även e-cigaretter, rökning av örtprodukter, inhalering av tobak som förångas, samt användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Från regeringens håll har man fortfarande inte helt kommit överens om hur alla instanser och näringsidkare bland många andra ska implementera den nya lagen men faktum kvarstår, från och med 1 juli är det här vad som gäller för dig som röker.

Alla kvinnor erbjuds avgiftsfri screening för livmoderhalscancer

För att få fler kvinnor att gå på cellprovtagning och på så sätt minska antalet dödsfall i livmoderhalscancer kommer alla kvinnor numera erbjudas avgiftsfri screening för livmoderhalscancer.

Tidigare har vissa landsting tagit ut en avgift på undersökningen, något som inte längre är tillåtet.

Screeningtester på nyfödda för allvarliga sjukdomar ska omfatta fler sjukdomar

För att identifiera allvarliga medfödda sjukdomar görs tester på nyfödda barn så kallad PKU-screening eller PKU-provet.

De nya bestämmelserna gör gällande att dessa tester även ska omfatta andra sjukdomar än ämnesomsättningssjukdomar.

Överlåta föräldrapenningen till sambon

Föräldrar har tidigare enbart kunnat dela med sig av sin föräldrapenning till den man är gift med, eller til len person som man har varit gift med eller har andra gemensamma barn med.

Från och med 1 juli blir det dock möjligt för föräldrar att även överlåta föräldrapenning till en sambo.

Utökade möjligheter för Försäkringskassan att ingripa mot tandläkare som missköter sig

Försäkringskassan får besluta att en anslutning till det elektroniska systemet för statligt tandvårdsstöd ska stoppas om en vårdgivare allvarligt missköter sig.

Försäkringskassan kan även kräva tillbaka ersättning som tidigare lämnats till en vårdgivare, men som använts för tandvårdsåtgärder som uppenbarligen har utförts i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet och som har orsakat en vårdskada eller risk för en skada.

Hälso- och sjukvårdskurator blir ett nytt legitimationsyrke

En legitimation för yrket hälso- och sjukvårdskurator införs.

Grunden för legitimation är som huvudregel en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen.

Studietid för läkarexamen utökas till sex år, i stället för fem och ett halvt

Ändringen innebär att omfattningen på utbildningen till läkarexamen utökas till 360 högskolepoäng.

Det motsvarar en studietid på sex år istället för fem och ett halvt år, vilket innebär en anpassning till de krav för legitimation som följer av riksdagens beslut om propositionen ”Bastjänstgöring för läkare”.

Annons:

Källor:

Regeringen

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: