Ange ditt sökord

Global studie testar nytt njurläkemedel

Global studie testar nytt njurläkemedel

I år infaller Världsnjurdagen (World Kidney Day) torsdagen den 8 mars. Dess syfte är att göra oss medvetna om det behov som finns av njurar för transplantation. Därtill vill dagen uppmärksamma hur många liv som skulle kunna räddas om fler valde att donera sina organ. 

Annons:

Många av de som insjuknar i njursjukdom vid typ 2-diabetes har också en inflammation. Därför ska nu Akademiska sjukhuset, tillsammans med tre andra centra, utföra en internationell klinisk studie där ett nytt antiinflammatoriskt läkemedel ska utvärderas. Studien uppmärksammas i samband med Världsnjurdagen, eller Internationella njurdagen som den även kallas. I Sverige lägger man fokus på att en av tio svenskar har nedsatt njurfunktion. Dagen är en återkommande hälsokampanj som inträffar andra torsdagen i mars varje år.

Hoppfulla forskare

Om studien går som planerat kan ett nytt behandlingsalternativ finnas på marknaden redan år 2015. Forskarna hoppas då att färre svårt njursjuka som lider av diabetes ska utveckla hjärt-kärlsjukdom och njursvikt som kräver dialys.  

Studien är en så kallad fas 3-studie, vilket betyder att en stor patientgrupp får det nya läkemedel samtidigt som en annan grupp förses med placebo. Därefter jämförs utfallen från de båda grupperna.

Bengt Fellström är professor i njurmedicin vid Uppsala universitet. Dessutom är han den som leder patientstudien på Akademiska sjukhuset. Han berättar att man tidigare inte har kunnat se att skadan på njurfunktionen bromsats upp hos de diabetiker som har svårt försämrad njurfunktion. Det skulle vara en stor vinst för både människa och medicin om man kunde förhindra att allvarligt njursjuka kunde undgå dialys. 

Resultat om 2 år

Rekryteringen av patienter till studien påbörjas i januari och totalt rör det sig om cirka 2200 patienter. Bland dessa är det 300 som är i Europa. Patienterna kommer att delas in i två lika stora grupper, där den ena får det antiinflammatoriska ämnet och den andra får placebo. Därefter dröjer det två år innan resultaten beräknas vara klara.

Hårda krav har lagts på studien och läkemedlet, dels från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA men även från EMEA, den europeiska motsvarigheten. Forskarna  måste bland annat kunna bevisa att njurfunktionen förbättras och att det nya läkemedlet håller en hög standard. Medicinen måste kunna bromsa njursvikt tillräckligt mycket för att patienterna inte ska behöva genomgå dialys och hjärt-kärlkomplikationer.  

Njurfunktionen kontrollerar blodtrycket i hög grad och ett förhöjt tryck gör att kärlen påverkas, vilket kan orsaka komplikationer i både hjärta och hjärna. Bengt Fellström understryker att njursjuka patienter som går i dialys har en risk som är 50-100 gånger högre än icke njursjuka att råka ut för hjärt-kärlsjukdom. Risken ökar redan vid en njurfunktion som är måttligt nedsatt.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: