Ange ditt sökord

Forskning visar att gången är kopplad till vår kognitiva förmåga. Foto: Getty Images

Forskning visar att gången är kopplad till vår kognitiva förmåga. Foto: Getty Images

Gångförmåga och kognitiva svårigheter

Gångsvårigheter är ett vanligt symtom hos personer med neurodegenerativa sjukdomar som exempelvis Parkinsons sjukdom och kognitiva sjukdomar. Ny forskning från Lunds universitet visar att gångförmågan är mer komplex än vi tidigare trott och har en nära koppling till kognitiv förmåga.

Annons:

Denna artikel utforskar hur neurodegenerativa sjukdomar påverkar gångmönstret och hur forskare har använt avancerad teknik för att studera detta. Vidare diskuteras riskerna med gångsvårigheter och fallrädsla samt hur fysioterapeuter kan stödja patienter med dessa utmaningar.

Gången är inte bara en enkel mekanisk rörelse; den är även tätt kopplad till vår kognitiva förmåga, vilket får ökad betydelse när det gäller personer med neurodegenerativa sjukdomar.

Gången och kognitionen – oförutsedd samverkan

Att gå är något vi oftast tar för givet, men ny forskning från Lunds universitet visar att det är en betydande koppling mellan gångförmågan och kognitiv förmåga. Personer med neurodegenerativa sjukdomar, såsom Parkinsons sjukdom och kognitiva sjukdomar, upplever ofta svårigheter med sin gång. Studien visar att dessa patienter går långsammare, tar kortare steg och har en ökad variabilitet i sin gång, vilket påverkar deras förmåga att delta i vardagliga aktiviteter.

Mätningar och undersökningar av gångsvårigheter

För att förstå och mäta gångsvårigheter har forskare använt både objektiva och subjektiva metoder. Objektiva mätningar innefattar gånghastighet, steglängd och variabilitet i gången. Subjektiva skattningar tar hänsyn till patientens egen upplevelse av sin gångförmåga och rädsla för att falla. En avhandling utförd av Magnus Lindh-Rengifo vid Lunds universitet använde en datoriserad gångmatta för att studera hur patienter med och utan kognitiv funktionsnedsättning gick i olika situationer, inklusive bekväm gång och snabb gånghastighet.

Kopplingen mellan kognition och gångförmåga

Resultaten av studien visade att personer med lindrig kognitiv funktionsnedsättning hade liknande relationer mellan olika gångmått som personer utan nedsättning. Trots detta presterade de sämre i sina gångmönster, vilket förstärkte idén att kognitiv förmåga är en avgörande komponent som påverkar gångförmågan. Gång betraktades tidigare som en halvautomatiserad och repetitiv uppgift, men det kräver faktiskt en betydande mängd kognitivt engagemang, särskilt när det kombineras med andra aktiviteter som att bära något samtidigt.

Fallrisk och undvikande beteende

Rädsla för att falla är en vanlig oro hos personer med gångsvårigheter, vilket kan leda till att de undviker vissa aktiviteter. Denna undvikande beteende kan i sin tur förvärra gångsvårigheterna och öka risken för fall. Därför är det viktigt att stödja dessa patienter i sina dagliga aktiviteter för att bevara deras förmåga och livskvalitet. Forskningen visar också att fallrädsla ökar över tid, vilket gör det nödvändigt att kontinuerligt utvärdera både fallrisken och upplevda gångsvårigheter hos personer med neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons sjukdom.

Framtiden för gångforskning och patientstöd

Resultaten av denna studie har potential att direkt gynna patienter med neurodegenerativa sjukdomar genom att belysa både objektiva och subjektiva aspekter av gångsvårigheter. Fysioterapeuter och vårdgivare kan dra nytta av denna forskning för att skapa individuella stödåtgärder och förbättra livskvaliteten för personer med gångsvårigheter kopplade till neurodegenerativa sjukdomar.

I slutändan visar denna forskning att gångförmåga är en komplex process som inte enbart handlar om fysisk förmåga utan också om kognition och rädsla. Att förstå och adressera dessa faktorer är avgörande för att hjälpa personer med neurodegenerativa sjukdomar att upprätthålla sin rörlighet och livskvalitet så länge som möjligt.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: