Falsk Krupp (Pseudokrupp)

Falsk Krupp (Pseudokrupp)

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2009-05-26
Uppdaterad: 2014-08-14
Författare: Redaktionen

Falsk krupp är en virusutlöst inflammation i de övre luftvägarna som ger en svullnad i slemhinnan nedanför stämbanden. Det kännetecknas av en hård skrällande hosta, heshet och andnöd med en väsande inandning.

Falsk krupp uppträder oftast hos småbarn i åldern 6 månader till 5 år. Sjukdomen orsakas av vanliga förkylningsvirus, den är ofarlig och har en god prognos. Det är vanligt att barn som tidigare har haft falsk krupp får kruppsymtom i samband med förkylning. Efter 4-5 årsåldern brukar det dock avta.

Vanliga symtom vid falsk krupp
Falsk krupp börjar ofta med några dagars förkylningssymtom som snuva, hosta och lätt feber. Kruppattacken kommer ofta på natten när barnet sovit och vaknar med de typiska symtomen.
• Hård, skrällande hosta
• Andningsbesvär som andnöd och andfåddhet
• Heshet och väsande ljud vid inandning
• Feber
• Ångest och gråt

Egenvård vid falsk krupp
• Låt barnet sitta upp eftersom andningen då underlättas
• Försök att få barnet lugnt och uppträd själv lugnande
• Öppna ett fönster eller gå ut i den svala luften en stund
• Inandning av vattenånga kan mildra symtom. Gå in i badrummet och låt varmvattnet rinna.
• Ge näsdroppar och febernedsättande medel
• Låt barnet sova halvsittande, det underlättar andningen

Viktigt att uppmärksamma vid falsk krupp
Om barnet efter 30 minuter av egenvård fortfarande har andningsbesvär ska du söka vård. Man bör vara uppmärksam på följande.
• Besvärad andning
• Blåfärgning runt mun näsa och naglar
• Om barnet blir trött och slött

På sjukhus får barnet adrenalininhalation och/eller kortisontabletter och ibland även syrebehandling. De allra flesta barn kan gå hem efter ett par timmars observation på sjukhuset.

Fortsatt behandling hemma
Kruppsymtom med heshet och skällande hosta brukar gå över efter 3-4 dagar. Sjukdomen varierar under dygnet och förvärras ofta på natten när barnet ligger ned och förbättras under dagen Skulle symtomen efter några dagar inte bli bättre och barnet får högre feber kan det ha tillstött en bakteriell infektion som då behöver behandlas med antibiotika.

Skilj mellan falsk krupp och äkta krupp
Äkta krupp är samma sak som difteri. Eftersom vaccination mot difteri ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet är det en mycket sällsynt sjukdom i Sverige.

 

Veckans fråga

Skulle du vilja äta mindre socker?

Nyhetsbrev

E-postadress