Ange ditt sökord

Antalet fästingar i Sverige ökar och nya typer av fästingar är på väg att nå Norden. Foto: Getty Images

Antalet fästingar i Sverige ökar och nya typer av fästingar är på väg att nå Norden. Foto: Getty Images

Fästingsjukdomar: fler smittas & kan drabbas av infektioner

Fästingar är små parasiter som kan överföra allvarliga sjukdomar till människor och djur. De vanligaste sjukdomarna som sprids via fästingar i Sverige är borrelia och TBE (Tick-Borne Encephalitis). Allt fler fästingar gör att antalet smittade med borrelia och TBE ökar.

Annons:

Ökande antal fästingburna sjukdomar

Antalet fästingar ökar i Sverige, vilket medför en ökad risk för fästingburna infektioner. Infektionsläkare Katharina Ornstein vid Skånes universitetssjukhus förklarar att klimatförändringar med mildare vintrar bidrar till att fästingarna frodas och sprider sig till nya områden. Detta har lett till en ökning av sjukdomsfall som borrelia och TBE.

Borrelia – den vanligaste fästingburna infektionen

Borrelia, även känd som Lyme borrelios, är den vanligaste fästingburna sjukdomen i Sverige. Varje år behandlas omkring 10 000 personer för borrelia. Borrelia orsakas av en bakterie som överförs genom fästingbett och kan ge olika symtom beroende på hur långt infektionen har spridit sig i kroppen.

Symtom på borrelia

De första tecknen på borrelia är oftast ett hudutslag vid bettstället, som kan vara en växande röd ring eller ett rött märke. Om infektionen sprider sig kan den påverka leder, nervsystemet och i sällsynta fall orsaka långvariga inflammationer i hud och leder. Vanliga symtom inkluderar:

 • Hudrodnad vid fästingbettet (erythema migrans), kan komma 1-4 veckor efter att du har blivit biten. Rodnaden växer och är större än fem centimeter i diameter.
 • Klåda vid bettet.
 • Feber
 • Huvudvärk
 • Trötthet
 • Muskel- och ledvärk

Behandling & förebyggande av borrelia

Borrelia behandlas effektivt med antibiotika om det upptäcks i ett tidigt skede. För att förebygga borrelia är det viktigt att regelbundet kontrollera huden för fästingbett och att ta bort fästingar så snart som möjligt, då smittan oftast överförs efter 24 timmar.

TBE: den allvarligaste fästingburna infektionen

TBE är en allvarlig virusinfektion som kan orsaka hjärninflammation. Viruset överförs direkt vid fästingbettet, vilket innebär att tidig upptäckt och borttagning av fästingen inte förhindrar smitta. Förra året drabbades omkring 600 personer i Sverige av TBE. Fler och fler har TBE-antikroppar i blodet vilket visar på att de har haft TBE utan att få symtom.

Symtom på TBE

De flesta som smittas av TBE får lindriga symtom som feber, huvudvärk och trötthet. Men i allvarliga fall kan viruset sprida sig till hjärnan och orsaka hjärninflammation, med symtom som:

 • Hög feber
 • Intensiv huvudvärk
 • Trötthet
 • Ljuskänslighet
 • Illamående och kräkningar
 • Förvirring & minnesstörningar
 • Ledinflammation med värk, där en eller flera leder kan svullna upp under några dagar upp till ett par veckor.

Behandling & förebyggande av TBE

Det finns ingen specifik behandling mot TBE, och sjukdomen kan leda till långvariga besvär som hjärntrötthet och minnesstörningar. Vaccination är det mest effektiva sättet att skydda sig mot TBE. Vaccinet rekommenderas till personer som ofta vistas i områden där TBE är vanligt.

Blödarfeber: en ny hotande fästingburen sjukdom

Förutom borrelia och TBE finns det andra, mer sällsynta fästingburna sjukdomar. Ett exempel är blödarfeber, som orsakas av Krim-Kongoviruset. Denna sjukdom sprids främst av flyttfågelfästingar och kan vara livshotande. Även hästar, kor, får och getter kan smittas. Djuren blir inte sjuka men kan smitta människor via blod och vävnad. Sjukdomen kan även smitta människor emellan via kroppsvätskor.

Symtom på blödarfeber

Symtomen på blödarfeber uppträder vanligtvis 1 till 13 dagar efter smitta och kan inkludera:

 • Plötslig feber
 • Muskel- och ledvärk
 • Huvudvärk
 • Buksmärtor
 • Kräkningar
 • Blödningar från hud och kroppsöppningar

Utveckling av vaccin mot blödarfeber

Ett vaccin mot blödarfeber utvecklas just nu vid Karolinska institutet. Forskning pågår och studier för att testa vaccinets toxicitet kommer att genomföras under 2024. Trots att flyttfågelfästingar inte har etablerat sig i Sverige än vet man att viruset sprider sig just nu från Afrika, Asien, Mellanöstern, Sydosteuropa och Spanien och att vi förr eller senare kommer få sjukdomen hit.

Andra fästingburna infektioner

Fästingar kan bära på ett trettiotal olika mikroorganismer som kan orsaka infektioner hos människor. Några av dessa är:

 • Anaplasmos: En bakterieinfektion som kan orsaka influensaliknande symtom.
 • Ehrlichios: En annan bakterieinfektion som påverkar vita blodkroppar och kan orsaka feber och muskelvärk.
 • Babesios: Orsakas av en parasit som angriper röda blodkroppar och kan ge symtom som feber, huvudvärk och muskelvärk.

Skydda dig mot fästingar

För att minska risken att bli biten av fästingar och drabbas av fästingburna sjukdomar kan du vidta följande åtgärder:

 • Använd täckande kläder när du vistas i områden där fästingar är vanliga.
 • Applicera fästingavvisande medel på exponerad hud och kläder.
 • Kontrollera kroppen regelbundet efter att ha varit ute i naturen och ta bort fästingar så snart som möjligt.
 • Vaccinera dig mot TBE om du vistas i riskområden.

Slutsats kring fästingburna infektioner

Fästingar utgör en allvarlig hälsorisk genom att sprida sjukdomar som borrelia, TBE och blödarfeber. Genom att vara medveten om symtomen och vidta förebyggande åtgärder kan du minska risken för fästingbett och de sjukdomar de kan orsaka. Vaccination mot TBE är en viktig förebyggande åtgärd, och forskning pågår för att utveckla fler vacciner mot fästingburna sjukdomar.

Läs mer om TBE.

Läs mer om borrelia.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: