Ange ditt sökord

 Den tredjedel som känner oro över att få fästingbett är främst oroliga över att få borrelia. Foto: Shutterstock

Den tredjedel som känner oro över att få fästingbett är främst oroliga över att få borrelia. Foto: Shutterstock

Fästingar oroar var tredje svensk

Varje år smittas ca 10 000 av den fästingburna sjukdomen borrelia i Sverige och antalet fall med fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE) har ökat de senaste femton åren.

Annons:

Omkring 200 fall av TBE rapporteras i Sverige varje år enligt Vårdguiden och Folkhälsoinstitutet.

Var tredje känner oro

När marknadsundersökningsföretaget Yougov undersökte svenskarnas oro över fästingar genom att låta 1000 representativt utvalda personer i åldern 18-74 år via sin internetpanel svara på frågor kring fästingar visade det sig att var tredje känner oro.

Oron över att bli biten av fästingar är splittrad i Sverige med en tredjedel (33%) som är oroliga över att få fästingbett medan tre av tio (29%) inte känner oro och drygt var tredje (36%) uppger att de varken/eller är oroliga.

Högre bland kvinnor

Oron är högre bland kvinnor (43% jämfört med 24% av männen) men är relativt jämnt spridd över hela landet. Dock uppger boende i norra Sverige i större utsträckning (42%) än övriga (26-28%) att de inte känner oro.

Den tredjedel som känner oro över att få fästingbett är främst oroliga över att få borrelia (75%) följt av TBE (65%) medan hälften känner oro för att de tycker fästingar är obehagliga. Knappt hälften (45%) är även oroliga över att få andra fästingburna sjukdomar.

Tre av tio Stockholmare har vaccinerat sig mot TBE

Undersökningen visar att 16% har vaccinerat sig mot TBE och har aktivt skydd samt att ytterligare 8% har vaccinerat sig tidigare men inte fyllt på vaccinet.

Boende i Stockholm stad och län samt i regionen Norra mellersta Sverige är vaccinerade mot TBE i störst utsträckning – 30% av stockholmarna och 20% av boende i Norra mellersta Sverige är vaccinerade medan exempelvis endast 6% har aktivt skydd i regionerna Norra Sverige och region Skåne, Halland och Blekinge.

Större andel äldre vaccinerar sig

Vaccinationsmönstret skiljer sig även sett till ålder med en större andel äldre än yngre som vaccinerat sig (21% i åldersgruppen 55-74 år jämfört med 13-14% i de yngre åldersgrupperna).

I den yngsta åldersgruppen finns det även en relativt stor okunskap om man är vaccinerad eller ej – var femte (20%) i åldern 18-34 år svarar att de inte vet om de är vaccinerade eller inte jämfört med knappt var tionde (8%) i riket totalt.

Annons:

Källor:

YouGov

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: