Ange ditt sökord

Färre trycksår i vården

Färre trycksår i vården

Trycksår är en av de vanligaste vårdskadorna i vården är sedan fem år tillbaka ett prioriterat område i Sveriges Kommuner och Landstings satsning på att öka patientsäkerheten. 

Annons:

De stora satsningarna som har gjorts har gett resultat enligt den tredje landsomfattande mätning som landsting och kommuner har genomfört. Färre får trycksår och fler får förebyggande insatser. Andelen landsting och kommuner som satsar på att förebygga att såren uppkommer har ökat jämfört med tidigare mätningar.

En av de viktigaste åtgärderna man har gjort är att tänka och agera förebyggande. Att ansvariga personer har sett över att patienter och boenden risken för trycksår samt att granska huden kontinuerligt på patienterna. Utbildar man sin personal och ger de rätt kompetenser samt sätter in rätt åtgärder har man sett rätt omgående positiva effekter. 

Hur gick undersökning till

I undersökningen som gjordes i mars 2012 av Sveriges Kommuner och Landsting ingår det 24 000 patienter och boende. 59 kommuner och alla landsting utom ett deltog i undersökningen. 

Resultatet från undersökningen

Det viktigaste man fick fram var att statistiken gick ned jämfört med föregående år. Jämför man siffrorna mot 2011 har tycksår och tryckskador i landstingen sjunkit från 17 procent till 16 procent. I kommunerna minskade andelen desto mer – från 14 till 11,5 procent totalt. Av de upptäckta trycksåren visade det sig att de var lindringa och var mer som en hudrodnad mer än ett egentligt öppet sår. 

Hur uppstår tryckskador

Tryckskador ingår under benämningen decubitus eller liggsår. Det finns tre typer av tryckskador, tryck, skjuv och friktion, vilka uppstår när kroppen ligger tungt mot ett underlag och när en kroppsdel glider eller gnids mot underlaget. De personer som ligger och sitter mycket samt inte rör sig eller har svårt att själva röra på sig är främst drabbade. 

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: