Ange ditt sökord

Effekten av motion bevaras längre än man trott

Effekten av motion bevaras längre än man trott

Är du själv ung och motionerar eller har du barn och barnbarn som motionerar? Nu tyder forskning på att effekten av motion under uppväxten bevaras längre än man tidigare har trott.

Annons:

Skelettet hos cirka 3 200 män har undersökts och man har samtidigt kartlagt männens träningsvanor. Avhandlingen från Sahlgrenska akademin tyder på att den fysiska aktiviteten i unga år ökar bentäthet och bestorlek vilket i sin tur kan bidra till minskad risk för benskörhet senare i livet.

Man valde ut cirka 2300 18-åringar av de totalt 3 200 männen och undersökte deras hälben, ett ben som utsätts för direkt påverkan vid träning med kroppsvikten som belastning och därför är särskilt lämpligt att studera. Man fann att i gruppen som bestod av aktiva idrottare, men även de som slutat idrotta, var bentätheten högre än hos män som aldrig hade idrottat. De studerade inte bara hälbenet utan även underbenets täthet och struktur. De man undersökte var 360 stycken 19-åriga män som hade idrottat och där såg man att även om det var över 6 år sedan man slutade träna så hade de fortfarande ett grövre och tjockare skelett i underbenet än männen som aldrig hade idrottat.

– Dessa resultat är speciellt viktiga då det är känt att ett ben med stor omkrets har bättre hållfasthet och motståndskraft mot frakturer jämfört med ett smalare ben, säger Martin Nilsson, sjukgymnast och doktorand vid institutionen för medicin.

Man fortsatte studien med att undersöka bentätheten i hela kroppen, då hos 500 slumpmässigt utvalda 75-åriga män. Man såg att de män som hade tävlingsidrottat tre eller fler gånger per vecka när de var mellan 10 och 30 år hade högre bentäthet i flera delar av skelettet än de män som inte hade tävlingsidrottat under samma ålder.

Forskarna anser sig nu ha fastställt att det finns en positiv koppling mellan att träna när man är ung och måttet på skelettets täthet eller benstorlek. Och detta samband förstärktes även när man tog hänsyn till vilken typ av idrott männen hade utövat.

-Skelettet är som lättast att påverka i unga år och om man under denna tid tränar och använder sin egen kroppsvikt som belastning, så har det en stimulerande effekt på skeletts utveckling. Det kan ha betydelse för skelettets hållfasthet även långt senare i livet och på så sätt minska risken för benskörhet, konstaterar Martin Nilsson.

FAKTA BENSKÖRHET

  • Benskörhet eller osteoporos är en folksjukdom i Sverige.
  • Benskörhetsfrakturer drabbar varannan svensk kvinna och var femte svensk man någon gång i livet.
  • Benskörhet är orsaken till 70 000 frakturer i Sverige och kostar sjukvården knappt fem miljarder kronor varje år. Dessa frakturer resulterar ofta i funktionsnedsättning och stort lidande för de drabbade patienterna.

Se fler nyheter på Doktorn.com här

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: