Ange ditt sökord

Till att börja med prioriteras vaccination av bland andra personer över 65 år och gravida kvinnor efter graviditetsvecka 12. Foto: Getty Images

Till att börja med prioriteras vaccination av bland andra personer över 65 år och gravida kvinnor efter graviditetsvecka 12. Foto: Getty Images

Dags för vaccination mot influensa- och covid-19

Säsongens vaccination mot både influensa och covid-19 har nu startat i Sverige. Folkhälsomyndigheten uppmanar särskilt personer över 65 år och andra riskgrupper att ta vaccinet.

Annons:

Viktig information om vaccinationen

 1. Prioritering för riskgrupper: Personer som tillhör riskgrupperna kommer att prioriteras för influensa- och covid-19-vaccination under november. För personer i dessa grupper är vaccinationen kostnadsfri över hela landet.
 2. Vård- och omsorgspersonal: Även personal inom vård och omsorg, särskilt de som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, rekommenderas att vaccinera sig. Det inkluderar personer som arbetar med individer som har underliggande sjukdomar och de som är anställda på särskilda boenden för äldre (SÄBO) och inom hemtjänsten.
 3. Skydd mot influensa och covid-19: Eftersom både influensa och covid-19 förväntas spridas under vintermånaderna är vaccination det bästa sättet att skydda de som har en högre risk att bli allvarligt sjuka.
 4. Vacciners effektivitet: Vaccinerna ger ett visst skydd, men det är viktigt att komma ihåg att de inte ger 100% skydd. Dock kan de mildra sjukdomen om man skulle bli smittad trots att man är vaccinerad.
 5. Samtidig vaccination: Det är fullt möjligt att ta både influensa- och covid-19-vaccination samtidigt om det rekommenderas för dig.

Prioritering vid vaccinstart

Följande grupper rekommenderas vaccination mot både influensa och covid-19 och kommer att prioriteras under november (ingen speciell ordning):

 • Personer över 65 år.
 • Gravida kvinnor efter graviditetsvecka 12.
 • Vuxna över 18 år med kroniska hjärt- och kärlsjukdomar, inklusive hypertoni för covid-19.
 • Vuxna över 18 år med kronisk lungsjukdom som KOL och svår/instabil astma.
 • Vuxna över 18 år med andra sjukdomar eller tillstånd som påverkar lungfunktionen eller hostkapaciteten negativt.
 • Vuxna över 18 år med kronisk lever- eller njursvikt.
 • Vuxna över 18 år med diabetes mellitus typ 1 och 2.
 • Vuxna över 18 år med kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, inklusive personer med Down syndrom.

Andra grupper som kan övervägas för covid-19-vaccination inkluderar personer med skörhet som behöver hjälp med dagliga aktiviteter från hemtjänst eller liknande och personer med påtagligt nedsatt hälsa av andra skäl än de som listas ovan. Det kan innefatta personer med psykiatriska sjukdomar, demens, samt de som lider av skadligt alkohol- eller drogmissbruk.

Följande grupper rekommenderas också vaccination mot säsongsinfluensa och kommer att prioriteras under november:

 • Barn i åldern 6 månader till 17 år med de sjukdomar, diagnoser och tillstånd som nämns ovan för vuxna.
 • Hushållskontakter, både barn och vuxna, till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, inklusive de som arbetar på särskilda boenden för äldre (SÄBO) och inom hemtjänsten.

Det är viktigt att notera att behandlande läkare kan göra en individuell bedömning om behovet av vaccination för varje patient.

Läs om mRNA-vaccin.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: