Ange ditt sökord

Internationellt sett var Sverige ett undantag vad gäller att inte stänga ner grundskolan under pandemin. Foto: Shutterstock

Internationellt sett var Sverige ett undantag vad gäller att inte stänga ner grundskolan under pandemin. Foto: Shutterstock

Därför stängdes inte Sveriges skolor under coronapandemin

Sverige var det enda av åtta länder som ingick i en studie som inte stängde grundskolan, trots att man hade flest bekräftade fall av covid-19. Forskarna menar att det främsta skälet är den svenska konstitutionen med självständiga myndigheter.

Annons:

Man har vid Göteborgs universitet studerat hur åtta europeiska länder hanterade frågan om att stänga – eller inte stänga – grundskolan under coronapandemins inledning våren 2020. I forskargruppen ingick personer med mycket goda kunskaper i de berörda ländernas politiska system och språk, och man har bland annat gått igenom offentliga dokument från regeringar och myndigheter, offentlig information gällande pandemin, presskonferenser och medierapportering.

– I samtliga länder var det regeringen som fattade beslut om grundskolorna skulle stängas eller inte. Politiska överväganden och medicinska skäl var i olika grad avgörande för besluten. Medan politiska övervägande var viktigast i Danmark, Finland, Italien, Norge och Polen, var medicinska skäl viktigast i Tyskland, Sverige och Grekland, säger Sverker Lindblad, professor emeritus i pedagogik.

Varför stängde Sverige inte skolorna under coronapandemin?

Sett till invånarantal hade Sverige flest bekräftade fall av covid i de åtta jämförda länderna. Trots detta var Sverige det enda landet som valde att inte stänga ner grundskolan.

– Det främsta skälet till att Sverige inte stängde skolan är den svenska konstitutionen med självständiga myndigheter och där ministerstyre är förbjudet. Det gjorde att regeringen inte kunde köra över Folkhälsomyndigheten vars bedömningar låg till grund för regeringens beslut, säger Sverker Lindblad.

– En annan viktig aspekt är att den svenska strategin i stor utsträckning vilade på tillit i stället för tvång, det vill säga att medborgarna skulle vara solidariska med de rekommendationer som gavs.

Sociala konsekvenser av nedstängning

I efterhand har det till följd av skolnedstängningarna internationellt uppstått diskussioner om samhällets beredskap för pandemier, sociala konsekvenser av skolnedstängningar och svårigheter med distansundervisning.

– Det är en angelägen uppgift för pedagogisk forskning att utveckla och pröva idéer och strategier i hur medborgarna ska hantera en pandemi, säger Sverker Lindblad.

Fyra viktiga lärdomar för skolan inför framtida pandemier

Sverker Lindblad lyfter fram fyra viktiga erfarenheter från coronapandemin som skolan kan ta med sig:

  1. Samhället och skolan behöver vara förberedda på en pandemi och på att kunna hantera kraven på avstånd, hygien och andra åtgärder för att dämpa smittspridningen.
  2. Undervisning på distans har visat sig ha en baksida, både i termer av bristande social omsorg och bristande effektivitet.
  3. Pandemin visade på betydelsen av skolan som samhällelig institution – för social samvaro och fostran, men också på klassrumsundervisningens betydelse för eleverna.
  4. Pandemin visade på behovet av pedagogiska insatser för att skola medborgarna i hur de ska hantera pandemin på ett klokt och ansvarsfullt sätt.
Annons:

Källor:

Göteborgs universitet

journals.sagepub.com

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: