Ange ditt sökord

Inom 24 timmar förbättrades syremättnaden i blodet och febern försvann snabbt hos patienter med svår covid-19, som fick cancerläkemedel. Foto: Shutterstock

Inom 24 timmar förbättrades syremättnaden i blodet och febern försvann snabbt hos patienter med svår covid-19, som fick cancerläkemedel. Foto: Shutterstock

Cancerläkemedel vid svår covid

Patienter med allvarlig covid-19 som behandlades med cancerläkemedlet bevacizumab hade lägre dödlighet och återhämtade sig snabbare än patienter som bara fick standardbehandling.

Annons:

En klinisk studie i Italien och Kina som leddes av forskare vid Karolinska Institutet under februari-april 2020, visar att syremättnad i blodet, kroppstemperatur och inflammatoriska markörer förbättrades i högre utsträckning hos patienterna som fick en dos bevacizumab utöver ordinarie vård. Resultatet publiceras i tidskriften Nature Communications.

– Vår ambition är att utveckla en effektiv terapeutisk standard för behandling av patienter med allvarlig covid-19 och därigenom minska dödligheten. Våra resultat tyder på att bevacizumab, i kombination med ordinarie behandling, gynnar patienter med allvarlig covid-19 och bör betraktas som en möjlig terapeutisk, första linjens behandling för denna grupp, säger Yihai Cao, professor i vaskulär biologi vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi på Karolinska Institutet.

Bromsar bildandet av nya blodkärl

Bevacizumab används för att behandla olika typer av cancer. Det fungerar genom att bromsa bildandet av nya blodkärl genom att hämma en tillväxtfaktor som kallas VEGF. Många patienter med allvarlig covid-19 har förhöjda nivåer av VEGF liksom symtom associerade med denna markör, såsom vätskeöverskott och oorganiserade blodkärl i lungorna.

Tjugosex patienter rekryterades från två sjukhus i Kina och Italien mellan februari och april 2020. Patienterna hade bekräftad covid-19 och svåra symtom och de matchades i efterhand med 26 patienter med liknande symtom som fick standardvård på samma sjukhus (kontrollgrupp).

Förbättringar inom 24 timmar

De rekryterade patienterna fick standardvård plus en dos på cirka 7,5 mg/kg bevacizumab, vilket signifikant förbättrade syremättnaden i blodet inom 24 timmar jämfört med kontrollgruppen. Vid slutet av uppföljningsperioden på 28 dagar hade 92 procent av de bevacizumab-behandlade patienterna förbättrats så pass mycket att de inte längre behövde lika mycket syrgasstöd som innan behandlingen inleddes. Detta kan jämföras med en förbättringsgrad på 62 procent för kontrollgruppen.

Ingen av patienterna med bevacizumab dog och 17 (65 procent) återhämtade sig så pass att de kunde lämna sjukhuset under uppföljningsperioden. I kontrollgruppen dog tre patienter och endast 46 procent blev utskrivna inom 28 dagar. Bevacizumab förkortade också antalet dagar med syrgasstöd till ett medianvärde på nio dagar jämfört med 20 för gruppen med standardvård.

Febern försvann

Man noterade även att febern snabbt försvann, antalet vita blodkroppar ökade och uppmätta koncentrationer av så kallat C-reaktivt protein (CRP), en inflammatorisk markör, kraftigt sjönk hos patienter som fått bevacizumab. Man såg inga mycket allvarliga biverkningar.

– Många patienter med allvarlig covid-19 behöver betydande syrgasstöd under långa sjukhusvistelser, vilket innebär globala utmaningar med att säkerställa medicinsk utrustning. Vår studie visar att bevacizumab kan bidra till att minska behovet av syrgasstöd samt antalet sjukhusdagar, vilket i sin tur kan förbättra utfallet för den individuella patienten och samtidigt lätta trycket på vården, säger Yihai Cao.

Fler och större studier behövs för att ytterligare utvärdera fördelarna av bevacizumab.

Annons:

Källor:

Karolinska Institutet

www.nature.com

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: