Blödarsjuka kan snart vara botad

Blödarsjuka kan snart vara botad

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2019-11-07
Författare: Pontus Ström

Blödarsjuka (hemofili) är en grupp av flera sjukdomar som innebär att man saknar de faktorer som gör att blodet kan levra sig. Snart kan sjukdomen vara botad genom genterapi.

Forskare runt om i världen har senaste åren genomfört flera lyckade försök kring genterapi som behandling för blödarsjuka.

Måste ta injektioner

Den nya forskningen är framgångsrik och en stor mängd av de testpersoner som har medverkat visar goda resultat även en tid efter behandlingen. Många av de som har blödarsjuka måste i dag ta flera injektioner i veckan för att få en koagulationsförmåga i blodet. 

Förhoppningen med den nya genterapin är att patienter ska slippa ta sina injektioner och att sjukdomen på sikt ska gå att bota. Det som då sker är att man reparerar det genetiska felet så att blodet åter kan koagulera. 

Metoden går till på så vis att man för in ett virus med en fungerande gen i patientens lever. 

Många drabbade

I Sverige finns mellan 900–1000 som lever med blödarsjukan. Sjukdomen är ofta ärftlig och beror på att blodet saknar de ämnen som gör att det koagulerar sig.

Eftersom det finns olika typer av blödarsjuka varierar symtomen, men vanligt är att man har besvär med blödningar från tandkött eller näsa. Det är också vanligt att den drabbade får blåmärken. 

Viktigt att söka vård för skador

Vid blödarsjuka är det extra viktigt att söka vård för skador, både på ut- och insidan av kroppen.

De som lever med behandlad blödarsjuka i Sverige kan leva relativt normalt och nu är alltså förhoppningen är att sjukdomen går att bota helt i framtiden.

Klicka här för att läsa mer om blödarsjuka (hemofili).

 

Veckans fråga

Har du en privat sjukförsäkring?

Nyhetsbrev

E-postadress