Ange ditt sökord

Behandling vid reumatisk sjukdom

Behandling vid reumatisk sjukdom

Reumatoid artrit (RA) är en inflammatorisk ledsjukdom som drabbar fler kvinnor än män. Symtomen kan komma smygande eller mer akut och medelåldern för insjuknande är 60 år.

Annons:

Inflammationen ger smärta, ömhet, stelhet och svullnad, framför allt i händernas och fötternas småleder. Stelheten känns främst på morgonen medan övriga symtom ökar vid användande av lederna.

Bakomliggande orsaker
Miljöfaktorer spelar roll för uppkomsten av ledgångsreumatism. Man har sett att framför allt rökning och alkohol tillsammans med genetiska anlag, ökar risken för sjukdomen. Nya resultat visar att det framför allt är psykosocial arbetsbelastning som spelar roll och särskilt jobb där personerna inte är delaktiga i de beslut som fattas.
Behandling och livsstilsförändringar
– Att sluta röka är det effektivaste sättet att förbättra sin situation om man röker, säger Lars Klareskog, professor vid institutionen för medicin, enheten för reumatologi, KI samt är verksam vid reumatologikliniken på Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Rökning är den i särklass största bidragaren till reumatism/RA av alla kända externa faktorer eller livsstilsfaktorer. Träning är bra då det både förbättrar funktionen och kan minska inflammationen, menar Lars Klareskog.

Behandling
Ju tidigare behandling påbörjas, desto bättre blir resultaten på lång sikt. Målet är att lindra smärta och behålla rörlighet i lederna. Dagens behandling inriktar sig dels på medicinsk hjälp, sjukgymnastik och dels på kirurgi.
– Läkemedel som har kommit på senare år, TNF-blockerare (se faktaruta, biologiska läkemedel), har nya sätt att angripa sjukdomen som är bättre och mer välriktade än de gamla, säger Lars Klareskog. För många patienter leder det till att deras liv dramatiskt kan förbättras. Det kan göra att människor som inte har kunnat arbeta tidigare blir arbetsföra, och det kan ta bort invalidiserande ledförstörelse såväl som smärta. Dock fungerar dessa läkemedel inte för alla, och man behöver ytterligare läkemedel, som är ännu effektivare, särskilt för dem som ej har god effekt av TNF-blockerarna. Man behöver också läkemedel som är billigare än nuvarande TNF-blockerare, men som samtidigt är lika effektiva.

Lars Klareskog poängterar avslutningsvis:
– Att sluta röka är det allra viktigaste!

Faktaruta
Behandlingsstrategier vid reumatoid artrit (RA)
Utbildning, fysikalisk terapi, hjälpmedel, symtomlindrande mediciner, sjukdomspåverkande mediciner samt operativa ingrepp, är alla lika viktiga för patienten.

Grundbehandling av smärta och värk är paracetamol (Alvedon, Panodil och Curadon). Detta kombineras ofta med något antiinflammatoriskt läkemedel ( Naproxen, Voltaren) för att få större effekt.
Kortison är en behandling med både kraftfull symtomlindrande effekt och viss behandlande effekt.

Metotrexat (cytostatikum) har tidigare använts vid behandling av tumörsjukdomar men har idag utvecklats till att vara en vanlig startbehandling vid reumatoid artrit.

Biologiska läkemedel – genom laborering har man kunnat framställa antikroppar som hämmar TNF-cytokinen och därmed inflammationen. Denna typ av antikropp har resulterat i de två läkemedlen Remicade/infliximab och Humira/adalimumab. Ett annat läkemedel, som påverkar TNF genom att istället tillföra lösliga receptorer som binder upp TNF, är Enbrel/etanercept.
B-cellsbehandling – detta innebär en antikropp mot en viss typ av inflammationsceller, B-lymfocyter, som har en central roll i den inflammatoriska processen. I dagsläget används detta läkemedel, MabThera, om patienten inte har nytta av TNF-blockad.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: