Ange ditt sökord

Barns olycksfallsrisker i hemmet

Barns olycksfallsrisker i hemmet

Forskning från Fakulteten för Hälsa och samhälle vid Malmö högskola visar på att en mer riktad och invidanpassad information till småbarnsföräldrar skulle minska barns olycksfallsrisk i hemmet.

Annons:

Ett hem är fullt av risker som orsakar att barn gör sig illa. Det är allt från trappor, kontaktuttag, kökslådor och spisar. En vanlig skada som drabbar små barn är just brännskador och enligt Ann Carlsson, barnsjuksköterska, är det särskilt pojkar mellan ett och två år som drabbas. Ann Carlsson är även forskare vid Fakulteten för Hälsa och samhälle vid Malmö högskola iich hon har gått igenom journaler i Malmö och kommit fram till bland annat att pojkar drabbas i större utsträckning än flickor.

– Allra vanligast är skållskador. Dessa inträffar ofta i köket där barnet klättrar upp på spisen eller diskbänken, välter en kastrull över sig eller drar i en sladd, till exempel till vattenkokaren, och får hett vatten över sig, berättar Anna Carlsson. Ett annat vanligt sätt att ådra sig en skållskada är att barnet sitter i förälderns knä när denne dricker te eller kaffe och kommer åt koppen.

Föräldrar missbedömmer

Anna Carlsson har även intervjuat en grupp föräldrar om orsaken till olyckorna. Många föräldrar upplever det som svårt att följa med i det lilla barnets snabba utveckling, de missbedömer såväl barnets snabbhet som dess räckvidd.

– Många föräldrar överskattar också sitt barns förmåga att förstå faror. Är ett litet barn riktigt nyfiket räcker det inte att det fått veta att spisen är ”aj, aj”, nyfikenheten kommer att ta över.

För att förebygga barnolycksfall i hemmet informerar barnhälsovården alla föräldrar när barnet är åtta månader gammalt men informationen är långt ifrån så framgångsrik som man skulle kunna hoppas.

Anna Carlssons studier visar att hälften av föräldrarna inte följer barnhälsovårdens råd. Studien visar även att lågutbildade föräldrar följer råden i mindre utsträckning än högutbildade och att även föräldrar med invandrarbakgrund är överrepresenterade i gruppen som inte följer råden.

– Få sjuksköterskor är medvetna om den viktiga pedagogiska roll de har. Man är mycket duktig på att dokumentera att man lämnat information, men inte på vilket sätt och vilken effekt den haft, säger Anna Carlsson.

Hennes forskning visar att riktad och individanpassad rådgivning motiverar föräldrarna att vidta fler olycksförebyggande åtgärder i hemmet och hon menar att informationen måste anpassas efter respektive föräldrapars förutsättningar.

– Mycket handlar om att skapa en medvetenhet om olyckor som kan ske och hur man kan förebygga dem, säger hon.


Vill du läsa fler nyheter och artiklar om barn? Klicka här

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: