Ange ditt sökord

Algblomning förekommer när vattnet är i obalans, framför allt beroende på övergödning.  Foto: Shutterstock

Algblomning förekommer när vattnet är i obalans, framför allt beroende på övergödning. Foto: Shutterstock

Algförgiftning (blågröna alger, cyanobakterier) – symtom, behandling och förebyggande åtgärder

När vattnet är i obalans, framförallt på grund av övergödning, förekommer algblommning. Blågröna alger bildar toxiner som kan leda till algtoxinförgiftning, eller kort och gott algförgiftning. Om du badar i vatten som har blommande alger kan du drabbas av algförgiftning med symtom som klåda, huvudvärk och illamående med kräkningar och diarré.

Annons:

Såväl djur som människor kan drabbas av algförgiftning.

Algförgiftning – orsak

Algblomning förekommer när vattnet är i obalans, framför allt beroende på övergödning. Normalt noteras algblomningen genom kraftiga färgförändringar på vattnet, men lukt och smak kan även påverkas. Man vet att minst åtta olika typer av blågröna alger/cyanobakterier förekommer i Sverige och samtliga kan bilda toxiner. Det är toxinerna som ger sjukdomssymtom.

De toxiner som blågröna alger kan bilda är av tre olika typer: nervtoxin som kan påverka nervimpulserna till andningen, levertoxin som kan ge leverpåverkan och tarmtoxin som kan ge mag- och tarmsymtom.

Symtom vid algförgiftning

Om du badar i vatten med pågående algblomning eller förtära vatten eller fisk (speciellt fisklever) från sjöar med algblomning kan du drabbas av symtom. Djur (kor, hundar med fler) kan också bli sjuka om de dricker av vatten där algblomning förekommer. Däremot förekommer inte smitta från person till person. Dricksvattenburna utbrott har förekommit i andra delar av världen med både leverpåverkan (gulsotsliknande symtom) samt mag- och tarmsymtom.

Vid bad i vatten med algblomning kan olika symtom förekomma. I första hand ses symtom som hudirritation (klåda, utslag) och ögonbesvär, men också illamående, kräkningar och diarréer. Hudirritationen är troligen mer av allergisk art än toxisk, då det inte är alla badande som drabbas. Astma- och hösnuveliknande symtom kan också förekomma. Vid förtäring av algvatten (till exempel upprepade kallsupar) kan man ibland få feber samt påverkan på lever, njurar och muskulatur. Symtomen brukar uppstå efter några timmar.

Symtom vid algförgiftning:

  • Hudutslag och klåda
  • besvär i ögonen, till exempel röda ögon och att det kliar
  • huvudvärk
  • magsjuka med illamående, kräkningar och diarré.

Du kan också få feber och bli svag i musklerna om du har fått i dig stora mängder gift. Din lever och dina njurar kan också påverkas. Besvären brukar komma några timmar efter att du har badat eller fått i dig vatten med blommande alger. Magsjukan brukar vara kvar i något eller några dygn. Därefter kan du känna dig sjuk ytterligare någon dag. Om du misstänker algförgiftning ska du alltid ringa 1177 eller Giftinformationscentralen på 112.

Förebygg algförgiftning

Det finns ingen direkt behandling av specifikt algförgiftning utan man försöker ta hand om symtomen som uppstår till följd av förgiftningen. Giftet i algerna försvinner inte heller om du kokar vattnet, eller använder avsaltningsanläggning. Men det finns några råd för hur du kan undvika algförgiftning:

Undvik vatten med blommande alger. Håll särskilt barn och husdjur borta från stränderna. Du kan bli sjuk även om du bara sväljer små mängder vatten. Det gäller särskilt om det är mycket algblomning.
Rör inte algmassor som ligger uppspolade på land. Det har hänt att hundar som badat i vatten med kraftig algblomning avlidit. Dödsfall finns även beskrivna bland kor som druckit av vatten med algblomning.

Giftet kan dröja sig kvar i stillastående vatten även om det inte syns. Därför är det bra att vänta några dagar med att bada i skyddade badvikar när algblomningen är över, även om vattnet ser bra ut.

Gör så här om du har badat i vatten med blommande alger:

  • Duscha och tvåla in hela kroppen. Skölj noga med rent vatten.
  • Skölj ögonen noga om du har fått ögonbesvär efter badet.
  • Vissa apotek har även börjat sälja test som du som privatperson kan använda för att kontrollera om ditt vatten är drabbat av algblommning.
Annons:

Källor:

1177, Folkhälsomyndigheten

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: