Ange ditt sökord

1 500 korsbandsoperationer om året helt i onödan

1 500 korsbandsoperationer om året helt i onödan

På universitetet i Lund har ett forskarlag kommit fram till att 60 procent av Sveriges 3 000 korsbandsoperationer kan undvikas utan att för den skull ge ett sämre behandlingsresultat.

Annons:

Många korsbandsskador drabbar yngre personer som är aktiva inom idrott och i Sverige genomförs cirka 3 000 korsbandsoperationer om året. Den studie som forskargruppen nu publicerat i den ansedda tidskriften New England Journal of Medicine under namnet KANON-studien har pågått sedan 2001 och inkluderat allt som allt 121 patienter.

Patienterna som är mellan 18 och 35 år gamla hade akut främre korsbandsskada och valdes slumpvis ut att antingen genomgå behandling med rehabilitering och operation eller enbart behandling genom rehabilitering (med möjlighet till operation om det skulle behövas).

Genomgående behandling och resultat

Rehabiliteringen leddes av erfarna sjukgymnaster och alla operationer genomfördes efter väl accepterade riktlinjer. Patienterna undersöktes vid flertalet tillfällen och ombads även att själva rapportera in hur det skadade knäet kändes.

“Efter två år visade det sig att endast 40% i den senare gruppen behövde opereras. Trots att många av patienterna var aktiva idrottsmän och kvinnor fann vi ingen skillnad mellan behandlingsgrupperna vare sig i knäfunktion, aktivitetsnivå eller välmående 2 år efter skadan. Vi fann heller ingen skillnad i dessa avseenden då de som behandlats med enbart rehabilitering och alltså inte opererades jämfördes med dem som genomgick tidig operation., säger Richard Frobell, forskare vid Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus och Helsingborgs lasarett..”

Onödiga kostnader för vården

Ingen av de studier som finns idag har visat att kirurgi ger bättre resultat än om man enbart behandlar genom rehabilitering vilket resulterar i att många genomgår korsbandsoperationer helt i onödan. I ett pressmeddelande berättar man att i USA görs cirka 20 000 korsbandsoperationer om året till en kostnad av 3 miljarder dollar, en kostnad som skulle kunna undvikas såväl där som på hemmaplan. Även ur patientsäkerhetssynpunkt vore det bra att undvika korsbandsoperationer om det går.

“Rehabilitering hos erfaren sjukgymnast ger samma resultat som operation för mer än hälften av individerna i denna patientgrupp och endast 4 av 10 behöver utsättas för de risker som en operation medför, säger Richard Frobell.”

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: