Ange ditt sökord

Med projektet

Med projektet "Låt dem leva livet lättare" hoppas man kunna motverka trenden med övervikt hos Sveriges hundar och katter. Foto: Shutterstock

Övervikt hos katt och hund ett fortsatt ökande problem

Den negativa trenden håller i sig då drygt hälften av de hundar och katter som besöker landets veterinärkliniker anses vara överviktiga. Men det finns en ljusglimt i de dystra siffrorna kring våra sällskapsdjurs hälsa .

Annons:

Undersökningen “Hälsobarometern” har för tredje året i rad genomförts av Royal Canin och presenterades i samband med Veterinärkongressen 2015. Där konstateras att precis som föregående år lider drygt hälften av de hundar och katter som besöker landets veterinärkliniker av övervikt.

Lika alarmerande som föregående år

Redan när resultatet från Hälsobarometern 2014 presenterades talades det om att svenska hundar och katters övervikt nu närmade sig samma höga nivåer som man har sett hos husdjur i USA.

2015 års resultat är inget undantag då drygt hälften av de hundar och katter som besöker landets veterinärkliniker anses vara överviktiga, ett resultat som är lika alarmerande som föregående år. Om siffran skulle gälla för samtliga hundar och katter i Sverige skulle det röra sig om mer än 1 miljon överviktiga sällskapsdjur skriver man i ett pressmeddelande.

Dags att vända trenden

Årets undersökning baseras på svar från 170 veterinärer, djurskötare och veterinärstudenter i Sverige. Av dessa ansåg hela 90 procent att övervikt hos hund och katt är ett fortsatt ökande problem.

Det är välkänt inom veterinärvården att övervikt hos katter och hundar leder till sämre rörlighet och ökar risken för en mängd sjukdomar som diabetes, urinsten, ledsjukdomar och hjärtsjukdomar.

Skiljer sig mellan hund och katt – och det finns en ljusglimt

Undersökningen visar dock en positiv siffra, nämligen en liten sänkning av andelen hundar som är överviktiga, den siffran landade i år på 51 procent jämfört med föregående år då samma siffra låg på 55 procent.

När det gäller katter är andelen som anses överviktiga 55 procent, en oförändrad siffra från föregående år.

Snålt tilltagen konsultationstid

Trots vetskapen inom veterinärvården att övervikt hos katter och hundar försämrar hälsa och livskvalitet för våra sällskapsdjur är fetma enligt Royal Canin en sjukdom som alltför sällan diagnosticeras och behandlas. I tidigare undersökningar har veterinärerna lyft problematiken med en för snålt tilltagen konsultationstid som orsak till att man haft svårigheter att ta sig an ämnet på ett respektfullt sätt.

Enligt Åke Hedhammar som arbetar som veterinärmedicinsk rådgivare åt SKK utgör vikt och hull vid sidan det genetiska arvet en av de viktigaste riskfaktorerna för sjukdom och till skillnad från arvet kan vikten påverkas av den enskilda djurägaren. Åke Hedhammar menar att nutrition är ett område som ofta fått en undanskymd plats i den veterinära verksamheten på våra veterinärkliniker och uppmanar till att regelbundet fastställa och journalföra hullet vid veterinärbesök.

Nytt projekt ska belysa problemet med övervikt

För att ytterligare belysa problematiken har Svenska kennelklubben (SKK) nu tillsammans med Royal Canin och ytterligare aktörer sjösatt ett projekt kallat “Låt dem leva livet lättare”. Projektet ska förhoppningsvis leda till verkningsfulla åtgärder och vända överviktstrenden. Åsa Dufva, husdjursagronom och ansvarig för vetenskaplig kommunikation på Royal canin Sverige säger i en kommentar att det är sorgligt att andelen överviktiga katter och hundar är så hög. Enligt Åsa Dufva är dets annolikt att många djurägar inte medvetna om vilka sjukdomsrisker, vilken försämring av livskvaliteten och inte minst ett förkortat liv som övervikten innebär för deras katt eller hund.

Åsa Dufva konstaterar att det finns hjälp att få som produkter för viktminskning i kombination med professionella råd. Hon hoppas att man redan vid nästa års Hälsobarometer kan se att information och andra åtgärder har fått överviktstrenden att vända

Så hjälper du din katt eller hund att gå ned i vikt

Besök veterinär för att få hjälp med ett viktminskningsprogram. På husdjurskliniken kan du få hjälp med hullbedömning, att sätta målvikt och en lämplig dagsgiva. Andra åtgärder som du tillsammans med veterinär kan vidta är:

  • Välja ett viktminskningsfoder och följa doseringsanvisningarna.
  • Väga din hund eller katt en gång i veckan. Sikta på en viktminskning på 1-2 % i veckan. För katt är det mycket riskfyllt att banta för snabbt, de kan då drabbas av fettlever. Om din hund eller katt inte minskar i vikt måste dagsgivan justeras ned.
  • Bli snällare. Genom att vara tuffare. Fall inte för bedjande ögon eller ljudligt tiggande, utan se till att din katt eller hund snart får leva sitt liv lättare och friskare.
  • Vara tydlig. Tala om för bekantskapskretsen att din katt/hund inte behöver något extra utöver sin vanliga foderportion.
  • Aktivera er. Passa på att leka lite extra med din katt eller ta mysiga långpromenader med din hund.
Annons:

Källor:

Royal Canin

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: