Ange ditt sökord

Att åldras är en biologisk process och en naturlig del av ett liv. Foto: Shutterstock

Att åldras är en biologisk process och en naturlig del av ett liv. Foto: Shutterstock

Åldrande

Att åldras är en process på flera plan, inte minst fysiskt och psykiskt. Själva åldrandet går inte att förhindra, men det finns sätt att påverka hur åldern tar sig uttryck på vår hälsa. 

Annons:

Varför vi åldras är idag oklart, men vi vet att det är en biologisk förändring över tid. Hur vi åldras invändigt och utvändigt skiljer sig från person till person, på vissa märks det tidigt medan det hos andra märks senare.

Vad som är hemligheten bakom ett långt liv är det ingen som riktigt vet, men ser man till att leva hälsosamt kan man öka livslängden.

Tecken på att vi åldras

Att åldras är inte helt lätt och vissa kan tycka att det är direkt jobbigt att bli äldre och allt vad det innebär. Många faktorer spelar in som påverkar vår upplevelse av åldrandet.

Åldrandets process är långsam och olika delar av kroppen kan åldras i olika takt. Förutom utseendemässigt yttrar sig åldrandet genom att kroppen helt enkelt inte orkar lika mycket längre. Det gäller dels styrka och uthållighet, dels att vi blir mer mottagliga för infektioner. Ett vanligt tecken på att vi blir äldre är att vi drabbas av åldersrelaterade sjukdomar som:

  • Hjärt-kärlsjukdomar
  • Diabetes
  • Demens
  • Ledsjukdomar
  • Cancer
  • Depression

Andra tecken som kommer med ökad ålder är bland annat att huden förlorar sin spänst, ämnesomsättningen blir sämre, benskörhet och försämrat immunförsvar. Man kan säga att åldrandet är summan av förändringar och skador i celler och organ under ett långt liv.

Det biologiska åldrandet

Att åldras är en biologisk process och en naturlig del av ett liv. Under en livstid utsätts vi för olika påfrestningar och förändringar som alla är med och bidrar till vårt åldrande. Vissa är av positiv karaktär och andra av negativ. Mycket kan vi styra själva i och med våra livsstilsval, men åldrandet beror också på miljö och vår arvsmassa, DNA. Arvsmassan i cellerna styr det biologiska åldrandet som sker på olika nivåer i kroppen.

För att vi ska hålla oss friska måste kroppens celler hela tiden förnyas. Cellernas energiomsättning gör däremot att oxidativa processer ständigt förekommer i kroppen, något som gör att cellerna åldras i förtid. Vid oxidation bildas restprodukter, så kallade fria radikaler. Ett överskott av fria radikaler är skadligt för kroppens celler och tros helt eller delvis vara orsaken till flertalet sjukdomar. För att motverka oxidation har kroppen ett eget antioxidativt skydd som neutraliserar fria radikaler. Ett bristande antioxidativt skydd påverkar därmed vår hälsa negativt.

Hur åldrandet styrs

Det finns särskilda typer av proteiner, så kallade sirtuiner, som minskar tillgången på fria radikaler. Det finns sju olika sirtuiner som alla utgör en del av flera viktiga processer i kroppen. De flesta av våra sirtuiner styr vår metabolism, men även inflammationer, insulinkänslighet, reparation av DNA med mera. När sirtuinerna aktiveras, vilket de gör av olika former av miljömässig stress, sker en reaktion i våra celler. Vid en uppreglering av sirtuinsystemet förbättras cellernas ämnesomsättning och deras livslängd ökar. Andra effekter är ökad insulinkänslighet och att det sker en minskning av symtom såsom fetma, åderförfettning/åderförkalkning, inflammatoriska tillstånd och demens. En uppreglering av sirtuinsystemet kan således göra att vi lever längre och sirtuiner kan därmed kopplas till vårt åldrande.

När växter, som likt människor är levande varelser, utsätts för miljömässig stress producerar de olika typer av skyddsämnen – växtkemikalier. Ett av dessa ämnen är resveratrol, en polyfenol som bland annat finns i vindruvsskal och rödvin. När halten av resveratrol ökar i växten aktiveras växtens sirtuiner och den kan tillgodose sig alla ovannämnda fördelar. Människor kan däremot inte tillverka varken resveratrol eller några andra polyfenoler på egen hand. Dock kan vi få i oss resveratrol genom att äta föda som har en ökad halt av ämnet. På så vis kan resveratrol även uppreglera vårt sirtuinsystem. Att ett enda ämne kan göra så stor skillnad är intressant för forskning på olika åldersrelaterade sjukdomar, men också för att kunna påverka vårt eget åldrande.

Resveratrols effekt på åldrande

Just resveratrols föryngrande effekter är forskning som på senare år har kommit att intensifierats. Resveratrol är en potent antioxidant och sägs kunna reducera vissa signaler hos de gener som styr åldrandet, hämma inflammationstillstånd och påverka hormonella processer. Denna kombination av effekter gör att en del forskare anser att resveratrol har en unik position inom ”anti-aging” området, det vill säga kan påverka det naturliga åldrande. Andra forskare är mer skeptiska gentemot de lovord som ämnet har fått.

I djurstudier har forskare sett effekter med resveratrol då djur som fick resveratrol levde längre och var friskare än de som fick placebo. Att visa samma resultat på människor är dock mycket svårare eftersom den typen av studier skulle ta flera årtionden att slutföra.

Eftersom resveratrol sägs kunna påverka åldrandet har många studier gjorts på olika ålderssjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, demens, ledbesvär, cancer, typ-2 diabetes med flera. De flesta visar positiv effekt men det krävs fortfarande fler kliniska studier.

Ett annat användningsområde där resveratrol nämns är hudvård. Där skulle det kunna bidra till positiva effekter på huden som förbättrad elasticitet, mjukhet och hur rynkor ter sig. Det finns också studier på att resveratrol kan öka livslängden hos hudens celler. Därmed har Resveratrol potentialen att både få oss att leva längre och se yngre ut. Man ska dock säga att effekten av resveratrol skiljer sig mellan individer. Det är heller ingen snabbverkande metod för att bromsa åldrandet, utan det tar som allt annat sin lilla tid innan eventuell effekt märks av. Läs mer om resveratrol här

Frukta inte det naturliga åldrandet

Som synes finns det sätt att eventuellt påverka sitt eget åldrande även om det inte går att stoppa helt. Det finns heller inga garantier för att det fungerar på samma sätt eller ens lika väl för alla.

Livsstilen har stor påverkan på vår hälsa och därigenom hur vi åldras. Genom att bland annat se över kost och motion, sluta röka och stressa mindre gör vi oss själva en stor tjänst både nu och för framtiden. Det, tillsammans med all ny forskning och teknik som förbättrar våra förutsättningar för ett långt och friskt liv, gör att det inte finns någon anledning att frukta det naturliga åldrandet.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: