Ange ditt sökord

Du bör se över din läkemedelsbehandling så att den inte fortsätter av slentrian. Foto: Shutterstock

Du bör se över din läkemedelsbehandling så att den inte fortsätter av slentrian. Foto: Shutterstock

Äldre och läkemedel – ett problematiskt område

Läkemedelsanvändning bland äldre har länge varit ett problem som behöver uppmärksammas. Det är viktigt att diskutera med sin läkare vilka läkemedel som kan vara riskabla att använda hos äldre.

Annons:

När vi åldras förändras vår kropp inte bara på utsidan. Många förändringar sker även inuti kroppen vilket gör att känsligheten för mediciner ökar och därmed risken för biverkningar. 

Äldre personer mer känsliga 

Antalet äldre i Sverige ökar och därmed också antalet äldre som behandlas med olika typer av läkemedel. Äldre personer är mer känsliga för läkemedel beroende på åldersrelaterade förändringar i kombination med sjukdom.

Socialstyrelsen har länge påvisat att många äldre felbehandlas och att det finns brister i läkemedelsanvändningen bland dem. Det skrivs ut för höga doser och olämpliga läkemedel vilket gör att biverkningar är vanligt. Upp till en femtedel av alla akuta inläggningar av äldre personer på sjukhus beror på läkemedelsbiverkningar.

Det sker i kroppen

När kroppen åldras sker förändringar som påverkar effekten av medicinerna. Kroppens förmåga att ta hand om ett läkemedel (fördela, bryta ner och göra sig av med) förändras med stigande ålder. En del organ blir också känsligare för läkemedel ju äldre man blir.

  • Njurarna

Redan i 40-års ålder börjar till exempel njurfunktionen att avta för att vid 80 år ha sjunkit till hälften. 20 procent av de äldre har en gravt nedsatt njurfunktion. Det gör att läkemedel som utsöndras genom njurarna försvinner långsammare ur kroppen och därmed blir effekten av läkemedlet starkare, vilket kan leda till biverkningar. Därför är det viktigt att anpassa behandlingen och eventuellt sänka dosen annars är risken för överdosering stor. Vården måste mäta njurfunktionen hos äldre för att anpassa dosen eller välja läkemedel som inte är lika känsliga för njurfunktionen. Att mäta kreatinnivån inte räcker eftersom ett normalt kreatinvärde inte utesluter nedsatt njurfunktion. Kreatinvärdet ska sätta in i en formel med ålder, kroppsvikt och kön. Eller så får man mäta cystatin C.

  • Levern

På liknande sätt minskar leverns förmåga att bryta ner vissa läkemedel när man blir äldre. Därför kan en del fettlösliga mediciner, som sömnmedel och lugnande preparat stanna kvar i kroppen längre än tänkt, med risk för biverkningar.

  • Magen

Magslemhinnan blir med åldern sämre på att motstå den sura miljön och smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel såsom acetylsalicylsyra (Magnecyl, Aspirin, Treo mfl) samt NSAID (Voltaren mfl) försämrar magskyddet ytterligare och kan då ge sår och blödningar.

Se över läkemedelsbehandlingen 

Det är viktigt är att diskutera behandlingen med din läkare dels att doseringen är anpassad efter dina förutsättningar (njurfunktion, ålder mm) men även se om det finns andra läkemedel som inte har lika stor risk för biverkningar hos äldre. Du bör även se över din läkemedelsbehandling så att den inte fortsätter av slentrian.

Läkemedel du ska vara uppmärksam på

  • Sömnmedel eller lugnande medel – kan ge dåsighet som leder till fall. Speciellt patienter som behöver gå upp på nätterna för att kissa (prostatapatienter).
  • Smärtstillande (opioider) – som kan ge dåsighet och fall
  • Läkemedel mot psykiska störningar – kan ge förvirring
  • Smärtstillande (NSAID) –  kan ge magblödningar
  • Blodtrycksmediciner – kan ge blodtrycksfall och svimning
  • Blodförtunnande – kan ge risk för blödningar

Fler mediciner åt gången kan bli problem

Behovet av läkemedel ökar med stigande ålder. De allra äldsta, från 80 år och uppåt använder i snitt 5-6 läkemedel per person. Med ökat antal läkemedel ökar också risken för oönskade biverkningar och negativa kombinationseffekter. Vissa läkemedel ”krockar” med varandra, vilket gör att deras effekt kan öka eller minska. 

Många äldre personer behandlas med så kallade protonpumpshämmare för magbesvär. Dessa läkemedel kan försvåra upptaget av andra läkemedel då surhetsgraden i magen ändras. Till exempel kan upptaget av kalcium och vitamin B12 försämras vilket kan leda till frakturer på grund av benskörhet.

Oönskade effekter av läkemedel

Under de senaste åren har många nya läkemedel tagits fram som innebär en större möjlighet att behandla äldres sjukdomar och besvär. Många gamla behandlas idag med flera läkemedel som medför positiva effekter, men samtidigt finns det risk för oönskade effekter. 

De vanligaste biverkningarna av läkemedel hos äldre orsakas ofta av hjärt-kärlmediciner, vätskedrivande medel, värktabletter, blodförtunnande medel och diabetesmedel. Det vill säga de mediciner som används allra mest. I svårare fall kan konsekvenserna bli dramatiska som svimning, magblödning, fallolyckor, eller förvirringstillstånd. Upp till en femtedel av alla akuta inläggningar av äldre personer på sjukhus beror på läkemedelsbiverkningar. De flesta biverkningar är dock inte så allvarliga och upptäcks kanske inte ens.

Att tänka på

Det är viktigt att man själv och anhöriga är uppmärksammade på eventuella biverkningar och rapporterar dem till doktorn. Lika viktig är också att behandlande läkare ser över och följer upp de mediciner som skrivits ut och kontrollerar vilken effekt de har och ändrar ordinationen och doseringen om den inte passar.

Socialstyrelsen har under flera år påpekat de problem och brister som finns när det gäller förskrivning och uppföljning av läkemedel till äldre. För närvarande pågår därför arbetet med att ta fram en vägledning om läkemedelsgenomgångar för att ge läkare och sjukvårdspersonal stöd i vardagen. Den kommer att publiceras i december 2012.

Källor: Socialstyrelsen, FASS, 1177.se

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: